Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Företagspark utvecklar framtidens sjukvård

På Sahlgrenska Science Park är målet att stärka konkurrenskraften för life science-bolag i Västsverige genom att öka förutsättningarna för samverkan mellan företag, akademi och sjukvård.

Mitt emellan Sahlgrenska sjukhuset och Medicinarebergets Campus ligger Sahlgrenska Science Park. En företagspark och samverkansarena för aktörer inom life science, ett område som omfattar bland annat bioteknik, medicinteknik och läkemedelsutveckling.

– Vi försöker rigga för morgondagens och framtidens sjukvård genom att se på vilka behov man har inom sjukvården och koppla ihop det med entreprenörer. Att testa produkter i riktiga sjukhusmiljöer, med de plattformar som byggs upp inne i sjukvården, är en nyckel, förklarar vd:n Charlotta Gummeson.

Sahlgrenska Science Park ägs gemensamt av Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg, Göteborgs universitet via GU Ventures, Chalmers och Mölndals stad. Företagsparken består av kontor och en 500 kvadratmeter stor labbyta. Där sitter i dag 90 små och medelstora företag, ett antal som mer än dubblerats under de senaste tre åren.

Parken erbjuder även affärsutveckling för att hjälpa nya bolag eller etablerade aktörer att växa. Den är också en samverkansarena för att skapa förutsättningar för gemensamma projekt och koppla samman företag och investerare.


JENNIFER GRÖNQVIST ÄR affärscoach inom digital hälsa på Sahlgrenska Science Park. Hon menar att samverkan mellan företag och sjukvård är helt avgörande för att skapa förutsättningar för innovationer inom området hälsa.

– Det är extremt svårt att få tillgång till sjukvården och deras problem. Det kräver en helt annan process än inom andra branscher. Det handlar mycket om regulatorisk navigering men också testplatser. Vi har en otrolig innovationskraft inom den här branschen just nu. Det gäller bara att slussa in de här företagen rätt så att de inte dör på vägen, säger hon.

Enligt Jennifer Grönqvist har tekniken en mycket viktig roll i att hjälpa sjukvården att möta framtidens utmaningar med en åldrande befolkning, ökade kostnader och svårigheter att hålla nere väntetider och möta verksamhetsmål.

– Sjukvården behöver förnya sig. Samtidigt ser vi hur allt mer ingenjörsskapad digital teknologi blir mainstream. Alla kan till exempel använda AI i dag. Mellan teknikens utveckling och sjukvårdens utökade behov har det uppstått en helt ny sektor, health tech.


GENOM ATT SKAPA en arena för kunskapsutbyte kan life science-industrin även ta hjälp och inspireras av innovationer från andra branscher, enligt Charlotta Gummeson.

– Det finns nästan inget bolag som i dag säger att det inte jobbar någonting med hälsa. Vi ser hur flera branscher går i varandra. Fordonsindustrin i Göteborg till exempel har kommit extremt långt med att utveckla självkörande bilar. När vi tittar på framtidens sjukvård så handlar det exempelvis om robotkirurgi och hur det ska bli ”självkörande”. Där använder man väldigt mycket lärdomar som man dragit av att vi har självkörande bilar här i stan, säger hon.

Utbytet kan även gå åt andra hållet. Ett exempel på hur en innovation som ursprungligen skapats för sjukvården kan användas inom andra branscher står företaget Luxbright för. Bolaget startade som en del av GU Ventures inkubatorsverksamhet 2012 och har i dag både kontor och labb i Sahlgrenska Science Park. Deras produkt, ett röntgenrör, används såväl inom sjukvården som inom matindustrin och säkerhetsbranschen, bland annat som bagageröntgen på flygplatser. Vd:n Mats Alm ser flera fördelar med att ha nära kontakt med andra företag inom branschen.

– Vi står alla inför liknande utmaningar och har i många fall samma behov. Då är det bra att ha andra att bolla med. Genom att samla alla de här bolagen under samma paraply blir du även mer attraktiv för investerare, säger han.


EN SOM NYLIGEN tagit hjälp av Sahlgrenska Science Parks affärsutvecklingsstöd är läkaren och entreprenören Stefan Malmberg. I fjol startade han bolaget Detectivio, tillsammans med kollegan Taha Khan. Duons produkt ska göra det möjligt för sjukvårdspersonal att mäta vitalparametrar – puls, blodtryck, andningsfrekvens, syremättnad och kroppstemperatur – utan kroppskontakt med patienten, på mindre än en minut. Stefan Malmberg har i egenskap av läkare bra kunskap om sjukvården, men har fått hjälp med att navigera rätt bland lagar och regelverk samt att hitta investerare.

– För oss är det viktigt att få hjälp med att veta var investerarna finns men också förstå vad de behöver för information, och på vilket sätt jag kan förbereda mig så att jag kan ta kontakt på ett seriöst sätt, säger Stefan Malmberg.

Förutom att verka lokalt i Göteborg ingår Sahlgrenska Science Park även i ett samverkansprojekt mellan inkubatorer i Sverige, Norge och Danmark där målsättningen är att de tre länderna ska bli ett framtida nav inom health tech-industrin.

– Vår roll är att koppla ihop bolag, inte bara här i Västsverige utan också på den nordiska och globala marknaden. Den här regionen har mycket goda förutsättningar att bygga internationellt starka bolag eftersom vi har så mycket industri här. Inom life science måste du tänka globalt från dag ett, den svenska marknaden är alldeles för liten. Ska du in på den här resan, oavsett om du är en start up eller ett stort bolag som ska utveckla en ny innovation, så måste du se hur det funkar att ta den här innovationen ut i världen, säger Charlotta Gummeson.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.