Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Få nya jobb i väst

Arbetsmarknad: Västsveriges 100 största arbetsgivare skapar ytterst få nya jobb under 2006, visar GP:s kartläggning. Tillskottet stannar vid knappt 1 000 arbetstillfällen. Bilden av en ljusnande arbetsmarknad tycks inte stämma.
GP har kartlagt de 100 största arbetsplatserna Västra Götaland och Halland. Där jobbar fyra av tio anställda i de bägge länen, sammanlagt 327 000 personer.
Men tillskottet av nya jobb är magert. Det blir knappt tusen nya jobb, enligt de planer GP tagit del av. En ökning med bara tre promille av antalet anställda.
Resultatet står i kontrast mot den bild av en ljusnande arbetsmarknad som flera prognosmakare målat upp.
20 av de 100 arbetsgivarna ökar antalet sysselsatta under året, åtta drar ned men den stora majoriteten ligger kvar på i stort sett samma antal anställda som under 2005.
Bemanningsföretaget Manpower räknar med att växa med 500 personer i Västsverige under 2006. Det ligger i linje med AMS prognos där bemanningssektorn förutspås stå för den stor del av jobbtillväxten. Byggföretagen Peab och Skanska räknar med att skapa 160 nya jobb i Västsverige under året. Förväntningarna på byggsektorn som jobbgenerator tycks alltså infrias.
Vidare går det bra för Ringhals kärnkraftverk och det ger ytterligare hundra jobb till Varberg. Statliga verksamheter som Skattverket, Försäkringskassan Domstolsverket och självaste AMS bidrar med över ett par hundra välbehövliga arbetstillfällen till regionen. Men totalt sett är det mikroskopiska tillskott.
Volvo Aero i Trollhättan är på väg upp ur svackan, tack vare nya beställningar. Men de 100 nya jobben är inte fasta utan tillfälliga.
Volvo IT befinner sig en annan fas och växlar 75 konsulttjänster mot fasta jobb.
Den dominerande bilden är att arbetsmarknaden står och stampar. De flesta arbetsgivare har oförändrad bemanning. Samtidigt fortsätter nerdragningarna, främst inom industrin.
Störst nedskärningar drabbar Telia som är mitt inne i ett besparingsprogram där 3000 jobb ska bort nationellt inom loppet av tre år. GP beräknar att Telia minskar med 150 jobb i Västsverige under året. Så många personer på Telia i Göteborg valde avtalspension eller företagets omställningsprogram i fjol. Men siffran ska inte tas för slutgiltig.
Relacom (tidigare Flextronics) är ett annat företag i telekomsektorn som drar ner. Varslet på 100 personer i Västsverige drabbar bland annat Göteborg och Borås.
Inom bilindustrin ligger inga stora varsel. Men hos Saab i Trollhättan är ambitionen att dra ner med 130 tillfälliga jobb. Underleverantören Lear Corporation har varslat 50 personer varav hälften i Göteborg och hälften i Tanum.
Pappersindustrins nationella bantningskur märks här i väst där SCA drar ner med 75 jobb i Göteborg och Lilla Edet medan Stora Enso minskar med 20 personer vid bruket i Hylte.
COOP Sverige ska fortsätta på den inslagna vägen att bli färre. Hur många och vilka av dagens 11 000 anställda, varav cirka 1 250 i Västsverige, som förlorar jobbet kan Coops ledning inte svara på i dagsläget.
Nästan hälften (46 stycken) av de 100 största arbetsgivarna är kommuner eller landsting. Här råder dödläge. Bjässar som Västra Götalands läns landsting med nästan 50 000 anställda och Göteborgs kommun med 37 000 håller oförändrad bemanning, liksom de flesta kommuner. Vänersborg ökar 100 medan Skara minskar med lika mycket. Stenungsund och Lerum expanderar men det handlar om blygsamma tillskott.
Det här betyder inte att det råder anställningsstopp hos arbetsgivarna. Tvärtom finns det många, exempelvis kommunerna, som behöver anställa när folk går i pension eller slutar av andra skäl.
Men nya jobb är det tunt med.

SÅ GJORDE VI
GP:s kartläggning omfattar de 100 största arbetsgivarna i Västra Götaland och Halland.

Med hjälp av Statistiska Centralbyrån (SCB) har GP valt ut de 100 största arbetsgivarna i de bägge västsvenska länen. Som anställda räknar SCB personer som arbetsgivaren är skyldig att dra A-skatt för (huvudarbetsgivare). För vikarier gäller att de ska ha jobbat minst tre månader och tjänat över ett basbelopp (drygt 40 000 kronor).
GP har kompletterat uppgifterna med telefonfrågor om antalet anställda vid årsskiftet. Det är ett annat räknesätt men stämmer i de flesta fall rätt väl överens med SCB:s siffror.
Bland undantagen finns företag med många säsongsanställda eller deltidsarbetande. När det gäller Posten och Systembolaget har vi valt att gå på SCB:s siffror över antalet anstälda. För Västsvensk Tidningsdistribution har vi räknat om siffrorna till heltidstjänster. Det finns säkert vetenskapliga invändningar men vi tror oss kunna ge en någorlunda hygglig bild av vilka de 100 största arbetsgivarna är.
Här jobbar hela 327 000 personer. Det motsvarar 43 procent av det totala antalet anställda i de bägge länen, som enligt SCB uppgår till 761 000 personer.
Storföretagens dotterbolag räknas som separata arbetsgivare. En fördel är att man kan se personalläget hos exempelvis Ericsson utan att blanda in Ericsson Microwave som jobbar med försvarselektronik. Å andra sidan får man ingen riktig bra bild av Volvokoncernens betydelse. Där jobbar sammanlagt över 18 000 personer i regionen, vilket gör AB Volvo till Västsveriges största privata arbetsgivare.
Ericsson och Astra är andra bolag som klättrar i rankningen om man räknar in dess dotterbolag.
Vi har pratat per telefon med samtliga arbetsgivare om deras personalbehov under året. Vi har frågat om de planerar utökning eller nerdragning, vilka orter som berörs, vilka yrkesgrupper som efterfrågas liksom fördelning på ålder, kön och etnisk bakgrund.
Till sist: Liksom alla prognoser handlar det om mer eller mindre kvalificerade gissningar. Om storföretag som Ericsson eller Volvo upptäcker att marknaden plötsligt viker lär de inte vara sena med att dra ner på folk. Likaså lär det ge effekt om orderböckerna fylls på mer än väntat.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.