Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

"Explosionsartad" tillväxt i region Väst

Lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna, ökad export och hög lönesummetillväxt - det är högt tryck i näringslivet i Västra Götalandsregionen. Det statliga bolaget Svensk Exportkredit (SEK) dubblar sin bemanning för att kunna möta efterfrågan. – Som Skandinaviens största exportstad känns Göteborg som det självklara navet, säger Edvard Unsgaard på SEK.

Svensk ekonomi går bra i allmänhet och Västra Götalands i synnerhet. Konjunkturläget kan betecknas som högkonjunktur eller på gränsen till högkonjunktur i samtliga delregioner.

Intresset för Göteborgsregionen är stort och flera stora investeringar väntas, däribland Geelys etablering av ett innovationscenter på Lindholmen.

Skandinaviens största exportstad

Stärkta handelsrelationer mellan Sverige, USA och Kina har god effekt på svensk export och just exporten är enligt VG-regionens konjunkturbarometer den främsta orsaken till den ökade tillväxten, där personbilsexporten står för en betydande andel. 

Göteborgsregionens export ökade med hela sex procent mellan 2015 och 2016. Under samma period stod den reella tillväxten för Sveriges export nästintill still.

– För att kunna möta efterfrågan i regionen utökar vi bemanningen på vårt kontor i Göteborg, säger Edvard Unsgaard på SEK, ett statligt bolag som oberoende av konjunktur lånar ut pengar till svenska exportföretag och deras köpare utomlands.

Beslutet välkomnas av Business Region Göteborgs VD Patrik Andersson. 

– Vi ser att varuexporten ökat mer i Göteborgsregionen än övriga delar av landet de senaste 3-4 åren, att ha kunniga människor på plats stöttar den utvecklingen.  

Finanskrisen 2008

Finanskrisen 2008 slog hårt mot världsekonomin i allmänhet och fordonsindustrin i synnerhet. Den krisdrabbade fordonsindustrin medförde att nedgången i konjunkturen som drabbade näringslivet i Västra Götaland hårdare än i riket i stort.

Regionen var dock snabbt på fötter, framförallt tack vare en stark uppgång i tillverkningsindustrin. 2015 hade VG-regionen störst bruttoregionprodukt-tillväxt i landet. Enligt Business Region Göteborg växer Göteborgsregionen snabbare än vad någon kunnat förutspå. 

– Det har varit en explosionsartad tillväxt, säger Patrik Andersson.

Infrastrukturens roll

I strax över två år har Göteborgsregionen haft den lägsta arbetslösheten bland den svenska storstadsregionerna. Företagen har nu svårt att rekrytera kunnigt folk, något som GP uppmärksammat tidigare.

En viktig faktor för att möjliggöra rekryteringen av kunnig personal är att infrastrukturen i regionen fungerar. Det menar Västsvenska Handelskammaren. De vill bland annat se en upprustning av tågrälsen mellan Västsveriges två största städer, Borås och Göteborg.

– På sikt kan tillväxten bli lidande när arbetsmarknadsregionen begränsas för att människor inte kan pendla, samtidigt som det utbildas för få med framförallt teknisk kompetens, säger Stefan Gustavsson, näringspolitisk chef på Västsvenska Handelskammaren i Göteborg. 

Business Region Göteborg spår att det runt 2030 är troligt att Uddevalla, Trollhättan och Borås kommer att tillhöra Göteborgs arbetsmarknadsregion. Men då krävs att det finns effektiva möjligheter att resa. 

– Det är av yttersta vikt att människor kan ta sig smidigt inom regionen. Jag delar Västsvenska Handelskammarens uppfattning helt, säger Patrik Andersson. 

2030 beräknas befolkningen i regionen att ha stigit till 1,2 miljoner enligt siffror från Statistiska Centralbyrån. 

– Jämfört med VG-regionen har Stockholm och Malmö i dagsläget rent geografiskt en större arbetsmarknadsregion att plocka kompetens ifrån, för att de har en bättre utvecklad infrastruktur. Här måste vi se större satsningar från staten, säger Stefan Gustavsson

Svåraste frågan

Patrik Andersson säger att 10 miljoner kronors-frågan är hur länge kan styrkan i uppgången hålla i sig. Prognoserna framöver ser goda ut, det menar både Business Region Göteborg och Västsvenska Handelskammaren. Men hur länge håller konjunkturen i sig? 

– Vi spår att det är fortsatt stark tillväxt ett halvår framåt i alla fall. Men det finns orosmoln som kan förändra bilden rätt snabbt. 

Orosmolnen Patrik Andersson nämner är internationella förändringar och osäkra faktorer som exempelvis Brexit och USA:s president Donald Trump. Han säger samtidigt att kompetensförsörjningsfrågan och tillgången på bostäder och kontorslokaler på nationell nivå också spelar in. 

Byggbranschens konjunkturläge, för det kommande året, spås av Västsvenska Handelskammaren vara en orsak till vad de tror är en fortsatt stark trend. 

– Det byggs mycket och framförallt är det planerat för många nya byggprojekt framöver, det är viktigt att dessa verkligen kommer igång. Men framförallt är vi positiva inför framtiden då vi har en bas av mycket globalt konkurrenskraftiga företag  säger Stefan Gustavsson. 

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.