Ekonomisk jämställdhet skulle göra hela mänskligheten mer framgångsrik, säger Kristalina Georgieva. Här syns hon längst till höger, bredvid två andra framgångsrika kvinnor, Indonesiens finansminister Sri Mulyani Indrawati och affärskvinnan Melinda Gates, i samband med Världsbankens möte på Bali förra året.
Ekonomisk jämställdhet skulle göra hela mänskligheten mer framgångsrik, säger Kristalina Georgieva. Här syns hon längst till höger, bredvid två andra framgångsrika kvinnor, Indonesiens finansminister Sri Mulyani Indrawati och affärskvinnan Melinda Gates, i samband med Världsbankens möte på Bali förra året.

Ekonomisk ojämlikhet minskar men mycket kvar

Kvinnor i världen har drygt bara 75 procent av mäns ekonomiska rättigheter och möjligheter, enligt en ny rapport från Världsbanken. Mer jämställdhet skulle gynna hela mänskligheten.

ANNONS
|

Studien har undersökt hinder som kvinnor möter i arbetslivet genom att bland annat undersöka i vilken utsträckning kvinnor och män har tillgång till arbetsmarknaden och till vilken grad kvinnor kan styra över sina ekonomiska tillgångar.

“Om kvinnor hade lika möjligheter att nå sin fulla potential hade världen inte bara varit mer rättvis utan den skulle vara mer framgångsrik”, skriver Kristalina Georgieva, chef för Världsbanken.

Samlat data i tio år

Rita Ramalho, chef för Världsbankens datainsamling, är en av medförfattarna till rapporten.

- Vi har tittat på olika val som kvinnor måste göra under sina liv och hur lagar och restriktioner gör det svårare för kvinnor just på grund av att de är kvinnor, säger hon till TT.

ANNONS

Studien har samlat data under en tioårsperiod från 187 länder och resultaten visar att framsteg har gjorts. Bland annat har 35 länder infört lagar mot sexuella trakasserier på arbetsplatser och 22 länder har tagit bort restriktioner som hindrar kvinnor i arbetslivet. Men det finns fortfarande gott om lagar i världen som hindrar kvinnor att ge sig in på arbetsmarknaden.

Sverige i topp

Sverige är ett av sex länder som får full poäng på Världsbankens jämställdhetsskala, vilket inget land fick för tio år sedan.

- Det betyder inte att det inte finns utrymme för förbättringar. Det finns fortfarande till exempel stora löneskillnader kvar, säger Rita Ramalho.

I södra Asien visade resultaten på förbättringar medan Mellanöstern och Nordafrika hamnar långt efter i jämställdhetsskalan. Rita Ramalho menar att mer jämställdhet leder till ekonomiskt välstånd.

- Vi måste upplysa och göra människor mer medvetna om att länder förlorar pengar genom att inte ge lika rättigheter till kvinnor. Förutom att ge lika rättigheter till kvinnor har det här också ett ekonomiskt värde, det ökar bland annat länders BNP, säger hon.

ANNONS
TT

ANNONS