Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Monica Rodrigo är Ekobrottsmyndighetens generaldirektör. Dessförinnan hade hon samma roll på Rättsmedicinalverket.

EBM-chefen: Lättare att begå ekobrott i dag

Anmälningar om ekobrott har ökat lavinartat under 2018. Nätet gör det enklare att begå ekonomisk brottslighet och Ekobrottsmyndigheten behöver bli effektivare, anser den nya generaldirektören Monica Rodrigo.

- Det är mycket lättare att begå brott i dag via nätet och där är det en annan typ av utredningar som krävs. Inom loppet av några sekunder kan man flytta pengar från ett land till ett annat, säger Monica Rodrigo.

Hon tillträdde posten i mars i år, i en tid då antalet anmälda ekobrott ökar kraftigt samtidigt som uppfinningsrikedomen hos brottslingarna och deras metoder hela tiden förändras.

- Vi måste hålla jämna steg med brottsligheten. Där finns en del utveckling vi måste göra, säger Monica Rodrigo.

Rekordmånga anmälningar

Hittills under 2018 har Ekobrottsmyndigheten fått in drygt 10 000 brottsanmälningar. Det kan jämföras med den tidigare rekordnivån 7 000 som noterades under 2017.

Omkring 4 000 av brottsanmälningarna rör företag som inte har lämnat in sin årsredovisning i tid. Den typen av enklare brott finns redan effektiva system för, enligt Monica Rodrigo, men mängden är ändå resurskrävande och sker på bekostnad av andra brottsutredningar. Samtidigt tenderar de stora utredningarna att bli större och mer komplexa.

- Det är en viktig utmaning vi har att, med de resurser vi har, hitta effektiva metoder att utreda brott så att vi inte sackar efter och kan hantera alla brottsanmälningar, säger hon.

I år har 2 100 personer antingen åtalats eller fällts för ekobrott, en ökning med 15 procent jämfört med förra året.

Större datamängd

Samtidigt som antalet anmälningar blir fler ökar också mängden data i utredningarna drastiskt. I juni i år blev plötsligt EBM:s lagringsutrymme för digital bevisning fullt och fick kompletteras. Och för att hantera all data behövs nya verktyg.

- Det mesta av bevisningen finns på datorer och i mobiler och då måste vi ha kapacitet att hantera det och analysera det på ett bra sätt. Exempelvis innehöll en mobil i en utredning 40 000 sms, då är det väldigt viktigt att vi kan använda oss av de bästa analysverktygen som finns, säger Monica Rodrigo.

Men även om digitaliseringen underlättar för brottslingarna innebär den också fördelar för de utredande myndigheterna. Pengatransaktioner över nätet går att spåra på ett annat sätt än kontantbetalningar.

Fler penningtvättsbrott

En typ av brott som det flitigt har rapporterats om under senaste året är penningtvättsbrott. Och antalet penningtvättsbrott som EBM utreder blir fler. En av anledningarna är den nya penningtvättslagstiftningen som trädde i kraft förra året. Lagen har varit till stor hjälp för att komma åt den typen av brottslighet, enligt Monica Rodrigo.

- Det har blivit lättare att anmäla och de som anmäler, som bankerna, har blivit bättre på det, säger hon.

Lagändringarna har bland annat inneburit att det nu räcker med ett antagande om att pengarna kommer från brottslig verksamhet för att man ska kunna göra en anmälan. Fler, som revisorer och advokater, omfattas nu också av anmälningsskyldigheten till finanspolisen.

Slukar resurser

Några av de största målen som EBM har lagt stora resurser på under den senaste tiden är exempelvis högskoleprovsfusket, premiepensionsärendet med fondbolagen Allra och Falcon Funds som slängts ut från fondtorget, den grova ekonomiska brottsligheten kopplat till Östersunds fotbollsklubb och en stor härva med assistansbedrägerier i Malmö.

- Periodvis har premiepensionsärendena slukat 20–30 personer. Vi är en myndighet på 600 personer, så det är väldigt mycket med tanke på att vi har 10 000 ärenden, säger Monica Rodrigo.

TT: Behöver ni bli fler?

- Det tycker man väl alltid. Vi skulle kunna utreda väldigt mycket mer om vi var fler, säger Monica Rodrigo.