Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Dyr nota när Götaverken ska saneras

En sanering av miljögifter kring Götaverken är nödvändig. Kostnaden kan bli flera hundra miljoner kronor. Frågan är vem eller vilka som har ansvaret för en sanering.

Fortsatt varvsverksamhet vid dagens reparationsvarv Damen Shiprepair Götaverken är möjlig. Men det förorenade sediment som ligger i varvsområdet behöver muddras bort för att förhindra ytterligare spridning nedströms i hamnen och ut i Västerhavet.

Det menar kommunägda Älvstranden Utveckling AB som genomfört ytterligare en miljöundersökning med riskvärdering och åtgärdsplan för området kring Damen Shiprepair Götaverken.

- Detta behöver göras oavsett om varvet drivs vidare eller inte, säger Lena Andersson, vd för kommunala Älvstranden Utveckling AB som äger marken.

Hon gör bedömningen att saneringen kommer att kosta flera hundra miljoner kronor.

Lena Andersson, Älvstranden Utveckling AB, anser att det inte faller något ansvar på kommunen.

- Principen är att miljöansvaret faller på verksamhetsutövaren, inte markägaren, säger Lena Andersson.

Det är alltså kommunala Älvstranden Utveckling AB som beställt och bekostat den nu presenterade utredningen. Damen Shiprepair Götaverken avvisade tidigare i höstas aviserade krav på en utredning som miljö- och klimatnämnden lagt fram.

Men Älvstranden Utveckling AB ansåg att miljökartläggningen med en risk- och åtgärdsplan var nödvändig.

Det är främst halterna av det giftiga tributyltenn (TBT) som är väldigt allvarliga. TBT är en produkt från fartygens bottenfärger som efter sandblästring hamnat på älvbottnen. TBT förbjöds i Sverige 1993.

Nästa stora och komplicerade fråga är vem som bär ansvaret för att genomföra en sanering. Miljö- och klimatnämnden har tidigare identifierat tre företag man anser har miljöansvar enligt miljöbalken: Damen Shiprepair Götaverken, statliga Celsius-koncernen (tidigare Svenska Varv) och Volvo Group Real Estate AB.

Damen Shiprepair Götaverken (DSG) anser dock att de föroreningar som konstaterats "inte på något sätt har orsakats av DSG utan dessa har orsakats av verksamheter bedriva före 1980-talet".

Celsius har som svar på miljönämndens ansvarsutredning intagit positionen att man inte har något miljöansvar. Volvo Group har sagt att man intresserad av en diskussion.

- De aktörer som verkat eller har verkat på varvsområdet är alla stora, seriösa företag som vet vad det innebär att bedriva varvsverksamhet och vilket ansvar det medför. Vi förutsätter att de tar sitt miljöansvar även i det här fallet, säger Lena Andersson, Älvstranden Utveckling AB.

Miljöförvaltningen i Göteborg väntas senare i veckan tar ställning i frågan om behovet av sanering och ansvarsfrågan.

Ytterligare en aktuell fråga är om och i så fall hur miljöundersökningen och kraven påverkar planerna på att driva varvsverksamheten vidare. Den intressegrupp av tidigare anställda och underleverantörer som förhandlar om ett övertagande av varvet har nu en viktig pusselbit på plats för att bedöma om det är möjligt eller inte att överta verksamheten.

Enligt praxis övertar man miljöskulden vid ett köp av verksamheten. Om det finns flera verksamhetsutövare med ett solidariskt ansvar för föroreningarna kan tillsynsmyndigheten vända sig mot en, flera eller alla som bedrivit verksamhet på den aktuella platsen, enligt miljöförvaltningen.

Det var år 2000 som Damen Shiprepair tog över Cityvarvet.

Verksamheten höll god fart fram till för cirka ett år sedan då 53 personer varslades om uppsägning.

I april i år kom dock beskedet från varvsägaren, nederländska Shipyard Group, att man vill avveckla varvet genom likvidation.

Under augusti-september formerades gruppen av tidigare anställda och underleverantörer till varvet med avsikt att överta verksamheten.

Redan innan beskedet om likvidation inleddes processen kring miljöansvaret, sedimentundersökningar och eventuella krav på sanering av varvsområdet.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.