Under flera år har Göteborg ständigt kammat hem prestigefyllda internationella priser. Bild: MoSTPHOTOS
Under flera år har Göteborg ständigt kammat hem prestigefyllda internationella priser. Bild: MoSTPHOTOS

Torbjörn Isacson: Det är Göteborgs näringslivs stora utmaning

Hållbarhet blir en allt viktigare fråga nu när den första coronapaniken lagt sig. Det är en utmaning för ett näringsliv som Göteborgs som är så inriktat på transport och fordon, även om både staden och stora delar av näringslivet utmärkt sig positivt.

Det här är en krönika. Ställningstaganden är skribentens egna.

En av de tydligaste trenderna som dominerat det affärsinriktade nyhetsflödet de senaste månaderna är ESG, det vill säga miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Det syns i pressmeddelanden från olika börsbolag och styr både stora investeringsbeslut och prissättningen på obligationer och andra instrument på finansmarknaderna.

Samma sak syns tydligt i många aktiekurser, där fossilt inriktade företag som oljebolag och stora biltillverkare är ute i kylan.

I måndags lånade Google-ägaren Alphabet upp nära 90 miljarder kronor i obligationer, där merparten är öronmärkt till ”Gröna Initiativ”. Precis som när Getinge för några månader sedan behövde mindre än en timme för att placera en covid-19-obligation var villkoren väldigt bra för utgivaren. Samtidigt som många företag kämpar med att få finansiering så närmast slåss investerarna om att sätta sina pengar i instrument med ”rätt” inriktning.

Samma sak syns tydligt i många aktiekurser, där fossilt inriktade företag som oljebolag och stora biltillverkare är ute i kylan medan ett bolag som Tesla, som klassas som hållbart och inriktat på ny teknik, lämnat alla värderingsmodeller bakom sig med sin raketartade kurskurva. Det blir med andra ord allt viktigare att ha rätt profil på det här området.

Som stad har Göteborg haft det länge. Under flera år har Göteborg ständigt kammat hem prestigefyllda internationella priser, där bland annat Global Sustanability Index flera gånger utnämnt staden till etta i hållbarhet bland 50 rankade städer runtom i världen. Göteborg var också först bland världens städer i den trend som nu blivit så stark med gröna obligationer, som ska gå till investeringar som gynnar miljö och klimat.

Branscher som måste förändras

Samtidigt är stadens näringsliv till stor del uppbyggt kring transporter och fordon. Det är några av de branscher som har hårdast tryck på sig att förändras.

Under senare år har det också skett en hel del på området bland Göteborgsbolagen. Volvo Cars lanserade i höstas vad som sades vara en av de mest ambitiösa klimatplanerna i fordonsindustrin, med bland annat höga mål för att minska bilarnas koldioxidavtryck under livscykeln. AB Volvos samarbetsavtal med Daimler kring bränsleceller är ett annat exempel på vad som benämns hållbart transportsystem och Grön giv.

Stena Recycling säger sig ha hållbarhet som affärsidé, och har de senaste åren legat i topp när business-to-business-företag i Sverige rankas på området. Samtidigt har Stena-koncernen som sådan haft en del att slipa på genom åren.

Även inom fastigheter, som är en av de absolut tyngsta sektorerna på börsen i staden och en bransch där hållbarhet blir allt viktigare för kunderna, så finns det några bra exempel i Göteborg.

Det är ofta betydligt lättare att visa upp en hållbar fasad, än att ha ett genuint hållbart innehåll.

Castellum berömmer sig om att vara Nordens mest hållbara fastighetsbolag. Flera år i rad har Castellum också rankats etta i kontors- och industrisektorn i Global Real Estate Sustanability Benchmark, som mäter hållbarhetsarbetet ur ett investerarperspektiv.

Wallenstam säger sig ha varit först i branschen med att vara självförsörjande på förnybar energi via vindkraft, och håller nu på att ta nästa steg med solceller på fastigheterna.

Men det går inte att slappna av, varken för bolagen eller investerarna. För företagen lär kraven bara fortsätta att skruvas upp, och den som inte hänger med riskerar att slås ut. För investerarna gäller det att försöka se igenom de dimridåer som emellanåt läggs ut. Det är ofta betydligt lättare att visa upp en hållbar fasad, än att ha ett genuint hållbart innehåll.