Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Även om det är bra tryck i byggindustrin minskar orderingången framöver, skriver BRG. Bild: Peter Claesson

Den stekheta högkonjunkturen i Göteborg är förbi

Fastän Sverige tappar fart ångar Göteborgsregionen på. Den intensiva högkonjunkturen är över men det finns ingen lågkonjunktur i sikte, visar Business Region Göteborgs färska konjunkturrapport.

De första signalerna om att den fleråriga starka högkonjunkturen i Göteborgsregionen är på väg att mattas av kom redan för ett halvår sedan.

Och Business Region Göteborgs konjunkturrapport för andra kvartalet bekräftar nu att så är fallet. Konjunkturindexet för Göteborgsregionen vänder nu ner.

– Det innebär att företagen upplever att det är sämre än vad det var för ett halvår sedan. Men den här avmattningen är på ganska hög nivå, och nivån vi ligger på nu klassas fortfarande starkare än normalt. Och företagen tror att läget kommer att vara oförändrat inom ett halvår. Företagen tror inte på något dramatiskt fall generellt för Göteborgsregionen, säger Henrik Einarsson, etableringsansvarig på BRG.

Sveriges ekonomi bromsar in, och det är framför allt i tillverkningsindustrin som man känner av ett svagare läge. Det gör också att hushållens förväntningar om sin egen ekonomi försämras.

Fordonsindustrin reviderar sina omdömen

För fordonsindustrin i Göteborgsregionen är det fortfarande högkonjunktur.

– Men man har reviderat ner konjunkturomdömet jämfört med ett halvår sedan, och det har mycket att göra med en minskad orderingång. Framför allt har den inhemska orderingången varit väsentligt lägre och man kan också se att orderingången går ner globalt, säger Henrik Einarsson.

Framför allt är det den fullt utvecklade handelskonflikten mellan USA och Kina som gör att tillväxten dämpas, och inget vet ännu hur den kommer att sluta.

Och just exporten är väldigt viktig för Göteborgsregionen.

– Vi brukar titta på tio marknader som står för nästan 70 procent av exporten, och vikta det efter BNP-tillväxt. Den ligger nu på 1,6 procent, vilket den kommer att ligga kvar på under 2020. För ett år sedan var exportvikten 2,7 procent, så det är en hel procentenhet lägre än 2018, säger Peter Warda, analytiker på BRG.

Just nu drar fordonsindustrin ner förväntningarna, industrisektorn visar nedåt och sällanköpshandeln likaså.

Ingen lågkonjunktur i sikte

Däremot är Göteborgsregionen inte på väg in i en lågkonjunktur.

– Företagen är inte jättepessimistiska. När vi ser på Göteborgsregionens näringsliv kan man ändå konstatera att det går bättre än normalt och att det finns en viss optimism inför nästkommande halvår, säger Henrik Einarsson.

Vad som framför allt varit på topp i Göteborgsregionen är sysselsättningen, vilket BRG bland annat följer genom att se hur lönesumman växer realt. Under första kvartalet växte den med över fem procent, jämfört med samma period 2018. Ökningen motsvarar 2,5 miljarder kronor, där den största delen kommer ifrån att det är fler sysselsatta i regionen.

– Det är en väldigt kraftig jobbtillväxt här under första kvartalet, och nära två procentenheter starkare än Sverige i snitt. Och framför allt ser vi att jobben skapas inom kunskapsintensiva tjänster inom den privata sektorn, fordon, transport och även partihandel.

I maj hade också Göteborgsregionen den allra lägsta arbetslösheten av alla storstäder på 5,5 procent. Det är den lägsta noteringen sedan finanskrisen 2007.

Bostadspriserna på väg upp

Däremot har varslen också ökat under senaste kvartalet.

– Den goda sysselsättningstillväxt vi sett tidigare, kommer nog inte att vara lika stark framåt de kommande tolv månaderna, utan kommer att mattas av, säger Peter Warda.

Ett annat tecken på att konjunkturen är stabil är att bostadsmarknaden visar på ett trendbrott.

– Tidigare har vi sett lite sjunkande priser. Det ser vi inte nu. Priserna har snarare stabiliserats och är till och med på väg upp. Bostadsrättspriserna har varit mer marginella de senaste månaderna, men villapriserna växer däremot snabbare, säger Henrik Einarsson.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.