Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/4

Dansk stjärnarkitekt ritar nya Volvomuseet

En stor, rund byggnad i hållbara material – nu står det klart hur Volvobolagen vill att deras nya upplevelsecentrum World of Volvo ska se ut. Byggnadsnämnden tar upp ärendet nästa vecka – och det är en dansk stjärnarkitekt som står bakom byggnaden.

GP har tidigare skrivit om Volvo Cars och AB Volvos gemensamma planer på ett upplevelsecentrum söder om Liseberg, nära motorvägen och bredvid fastigheten som rymde Saabs gamla växellådefabrik. Arbetsnamnet är World of Volvo. Centret utvecklas när dagens Volvomuseum vid Arendal läggs ned. I förra veckan kunde GP berätta att EU-kommissionen godkänt bolagens gemensamma planer. Och nu har de båda stora Göteborgsbolagen lämnat in handlingar till byggnadsnämnden, vilket DN var först med att berätta.

GP har fått bilderna på museet från Volvobolagen.

LÄS MER: Volvo vill bygga ett landmärke för göteborgarna

– Detaljplanen ska upp i nämnden nästa fredag, 7 februari, och beroende på hur nämnden beslutar sedan går planen vidare ut på granskning, säger Agneta Eklund, pressansvarig på stadsbyggnadskontoret.

De bilder som Volvobolagen lämnat in visar en stor, rund byggnad i hållbara material, en stil som brukar förknippas med modern, skandinavisk design. Den stora byggnadskroppen är ritad av Henning Larsen architects, en av Danmarks internationella arkitektfirmor, som bland annat ritat Köpenhamns operahus och i Göteborg är aktuell med den högsta kontorsskrapan i Gårda som Skanska nu bygger – Citygate.

Skandinavisk design

– Det här är en idéskiss som vi från båda bolagen tagit fram, där detaljplanen och bygglovet nu ska behandlas av byggnadsnämnden. Byggnadens utformning ligger i linje med våra tankar om skandinavisk design och kärnvärden kring hållbarhet. Det ska ju ersätta dagens Volvomuseum och fokusera mycket på hur bolagen jobbar idag och i framtiden, säger Stefan Elfström, presstalesperson för Volvo Cars.

– Vi har ganska ambitiösa planer för exteriören och interiören. Vi vill att detta ska bli ett landmärke för göteborgare. Detta är något extraordinärt som kommer att ta lite längre tid att bygga, och den byggprocessen kommer att ta den tid den tar, har Claes Eliasson, pressansvarig på AB Volvo tidigare sagt till GP.

Ovanpå p-hus

Hur stor investeringen kommer att bli för Volvobolagen står inte klar ännu.

– Vi behöver komma längre fram i planarbetet först.

Något exakt datum när byggnaden ska stå färdig, men det finns en förhoppning att byggnationen kan börja i år – om planarbetet går i den takt bolagen hoppas på. Volvobolagen upplevelsecentrum kommer att ligga ovanpå Lisebergs nya parkeringshus med 1 550 platser, som även blir parkering för det nya upplevelsecentrumet.

Bland miljöfrågor att granska vid behandling av planerna i byggnadsnämnden hör enligt planhandlingen bland annat Mölndalsån och risk för översvämning, luftföroreningar, farligt gods-transporter på motorvägen och markföroreningar.

LÄS MER: Volvo och Liseberg vill bygga upplevelsecentrum ihop

LÄS MER: Grönt ljus för Lisebergs äventyrshotell

Fakta: Områdets identitet

”Trots nedbrytning av kvarter är det en storskalighet kvar i den föreslagna bebyggelsen. Nya byggnader kan komma att bli nya landmärken, vilket är ett positivt tillskott utmed Mölndalsvägen. Området kommer att få nya målpunkter, och förlänga evenemangsstråket.

Detta kommer med all sannolikhet att leda till en förändring av platsens karaktär, som går från att framför allt ha en industrikaraktär till att bli del av ett evenemangsområde.

Från att ha varit ett område som upplevts som otryggt och ödsligt skapas nu nya besökspunkter och området blir mer tillgängligt och attraktivt för allmänheten. Privata ytor blandas med ytor för allmänheten och betalzoner blandas upp med allmän plats.

Miljön i området blir grönare med det nya grönstråket, och vattnet kommer mycket närmre människorna i området än tidigare. Mölndalsån får på så sätt ta en större plats i stadsdelen.”

Ur Detaljplan för Lisebergs utbyggnad öster om Nellickevägen – detaljplanförslaget där Volvos upplevelsecentrum är en del.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.