Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Fortfarande äger kvinnor i Sverige bara omkring hälften så mycket som männen, enligt en rapport från tankesmedjan Ownershift. Arkivbild. Bild: Aleksander Andersen
Fortfarande äger kvinnor i Sverige bara omkring hälften så mycket som männen, enligt en rapport från tankesmedjan Ownershift. Arkivbild. Bild: Aleksander Andersen

Därför äger män dubbelt så mycket som kvinnor

Fortfarande äger kvinnor i Sverige bara hälften så mycket som männen. Stereotyper och normer, brist på förebilder, löneskillnader och mindre tilltro till sin egen förmåga tros vara några av orsakerna.
– Vi pratar ofta om andelen kvinnor på chefspositioner eller i styrelser, men mycket av den verkliga makten ligger i ägandet, säger Evelina Bonnier, doktor i nationalekonomi och en av författarna till en ny rapport på ämnet.

Män äger dubbelt så mycket som kvinnor. Det gäller både fastigheter, företag, skog och mark, patent och upphovsrätter, bilar, sparkapital och deltagande på aktiemarknaden. Detta konstaterade tankesmedjan Ownershift i en rapport i fjol.

Nu kommer Ownershift med en ny rapport om varför fördelningen ser ut som den gör. Forskarna har identifierat ett antal hinder som står i vägen för kvinnors ägande. Det handlar bland annat om normer och och diskriminering, enligt Evelina Bonnier:

– Tidigare forskning visar att när kvinnor pitchar affärsidéer för investerare får de fler frågor om konkurrens och utmaningar, medan män får frågor om möjligheter. Det leder till att många investerare hellre satsar på mäns affärsidéer.

LÄS MER: Nätverket feminvest kämpar för att kvinnor ska äga mer

">
Evelina Bonnier, forskare i nationalekonomi, menar att strukturer behöver förändras om ägandet ska bli jämställt.
Evelina Bonnier, forskare i nationalekonomi, menar att strukturer behöver förändras om ägandet ska bli jämställt.

Socialt nätverk och lönegap hindrar kvinnligt ägande

Forskarna menar också att sociala nätverk och brist på kvinnliga förebilder spelar in. Lönegap och könssegregering på arbetsmarknaden sätter också käppar i hjulet.

– Ta som exempel en kvinna som jobbar inom vård och omsorg, en kvinnodominerad bransch. Eftersom kvinnor som grupp befinner sig på aktiemarknaden i lägre utsträckning än män har hon färre personer i sin närhet som över huvud taget pratar om aktier. Dessutom tjänar hon mindre än en man i en mansdominerad bransch och har mindre att investera, säger Evelina Bonnier.

Anne Boschini, docent i nationalekonomi på Institutet för social forskning på Stockholms universitet, har forskat om inkomstskillnader och skillnader i förmögenhet mellan män och kvinnor. Hon tror att just arbetsinkomster är den stora orsaken till varför män äger så mycket mer än kvinnor.

Svårt att peka på en huvudsaklig orsak

– Din inkomst har förstås en avgörande del i hur mycket du kan spara och investerar. Det finns inget som tyder på att det är någon skillnad i hur mycket man ärver eller liknande, utan det handlar om vad man tjänar under livet och vilka möjligheter det ger en, säger Anne Boschini.

Evelina Bonnier menar dock att man inte kan peka på ett enskilt hinder som påverkar kvinnors ägande mer än något annat, eftersom de olika delarna förstärker och påverkar varandra. Det gör också frågan om hur problemen ska lösas svårare.

– Jag tror att det första steget är att sätta ljus på frågan. Vi pratar ofta om andelen kvinnor på chefspositioner eller i styrelser, men mycket av den verkliga makten ligger i ägandet, säger Evelina Bonnier.

LÄS MER: Kvinnorna dominerar på kommundirektörsposten

"Måste överprestera för att mäta sig med männen"

Hon fortsätter:

– Om vi återgår till skillnaderna i när män och kvinnor pitchar affärsidéer skulle man till exempel kunna ta fram mer strukturerade urvalsmetoder. Om man bestämmer på förhand vilka frågor som ska ställas så säkerställer man att kandidater bedöms utefter samma kriterier, säger Evelina Bonnier.

Ibland förs argument för att kvinnor kanske helt enkelt inte är intresserade av att exempelvis handla med aktier eller äga mark. Men Evelina Bonnier understryker att det är strukturer som behöver ändras, inte enskilda kvinnors beteende.

– Man lägger ofta ansvaret på kvinnor att förändra sig, men man ska tänka på att kvinnor som äger idag gör det trots alla hinder. De måste överprestera för att mäta sig med männen, säger Evelina Bonnier.

LÄS MER: Ny kommission ska ge jämställda inkomster

Nu kan du få alla våra ekonominyheter, reportage och analyser som en liten notis direkt till din telefon.

Klicka på följ-knappen här intill vid taggen Ekonomi!

Din ekonomi i det nya ekonomiska läget

Elen, maten, bränslet och bolånet – allt väntas bli betydligt dyrare. GP Fokus är Göteborgs-Postens specialbevakning av det nya ekonomiska läget.

Du hittar alltid de viktigaste nyheterna, guiderna och reportagen på:

GP Fokus | Din Ekonomi