Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Cirkulär ekonom söker miljövänligt kretslopp

Cirkulär ekonomi går längre än enbart återvinning för att värna jordens resurser. Allt ska antingen användas på nytt eller föras tillbaka till naturen. För Tobias Jansson finns det inget som är mer meningsfullt att ägna sig åt.

Vad är cirkulär ekonomi?

– Det enklaste sättet att förklara det på är att det är en vision om ett samhälle utan avfall. Allt som vi använder oss av, från saker vi köper till maten vi äter, ska kunna bli material till nya saker eller näring som återförs till det naturliga kretsloppet. Resurser som inte är förnyelsebara som olja eller kol ska vi sluta att använda.

Återvinning är vi vana vid att tänka på och göra. Räcker inte det?

– Återvinning är en del av den cirkulära ekonomin. Problemet är att många av de material som vi återvinner i dag försämras lite för varje gång de används på nytt och måste till slut kasseras. Ett exempel på det är papper som vi är bra på att samla in och lämna till återvinning. Men för varje gång det återvinns blir pappersfibrerna lite svagare och kan till slut inte användas och blir då till avfall.

Är cirkulär ekonomi en lösning på problemet?

– Återvinning ingår och är viktig i den cirkulära ekonomin, men för att inte jordens naturresurser ska förbrukas behöver vi börja välja material som antingen kan återskapas till en naturtillgång eller användas igen utan att de försämras och måste ersättas.

– Inom cirkulär ekonomi talar vi om två olika kretslopp som är skilda åt: det biologiska och det tekniska kretsloppet. I det biologiska kretsloppet används rena biologiska material som kan gå tillbaka till naturen utan att skada den. De bryts ner naturligt och blir nya näringsämnen. Det tekniska kretsloppet är det där allt vi tillverkar ingår, prylkretsloppet kan man säga. I det ska vi välja material som kan återvinnas gång på gång utan att förlora i kvalitet.

Hur ska vi hitta nya biologiska material? Eller ska vi ersätta de material som inte kan användas igen?

– En av lösningarna är att designa våra produkter så att det helt enkelt inte uppstår onödigt avfall, vilket är väldigt vanligt i dag. Ett exempel är dryckesflaskor som kommer med små sugrör fastlimmade på sidan där sugröret ligger i en liten plastförpackning. Den plastbiten tappas lätt bort och hamnar i naturen. Med medveten design försvinner sådana onödiga avfall.

– Design är alltså viktigt men även affärsmodeller behöver förändras. Det mesta som produceras i dag skapas för att köpas och ägas. När vi inte vill använda produkten längre slängs den ofta för att det är svårt eller krångligt att hitta en ny ägare. Om vi i stället hyr eller leasar varan får vi tillgång till den men den återgår till producenten när vi inte längre vill eller behöver använda den. Producenten kan då fräscha upp den och låta den gå vidare till en ny användare. Det skapar incitament för producenter att tillverka produkter som håller över tid, vilket minskar resursanvändandet.

Hur kommer det sig att du engagerar dig i cirkulär ekonomi?

– Vi vet att vår planet har begränsade resurser och om vi inte förändrar hur vi producerar och konsumerar så kommer vi att gå över gränsen för vad planeten tål. Det sätt som hållbarhetsarbetet har bedrivits hittills i Sverige har handlat mer om att minimera skada och dra ner på utsläppen. Men vi behöver även skapa mekanismer som gör att vi börjar producera nytta genom innovationer som inte bara ger nollutsläpp utan ett positivt bidrag till miljön och planeten. Det är här jag vill vara med och bidra genom att förmedla lösningsfokuserade exempel på hur det går att tackla det här på kreativa sätt. Miljön är det viktigaste vi har och är därför det mest meningsskapande för mig att jobba med.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.