Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

"Bottnen vid varvet ska saneras"

Bottnen kring reparationsvarvet Götaverken måste saneras så snart som möjligt, oavsett om verksamheten fortsätter eller inte. Nuvarande och tidigare ägare delar på ansvaret och kostnaderna.

Miljöförvaltningen i Göteborg beslöt på fredagen att kräva sanering av älvbottnen kring nuvarande Damen Shiprepair Götaverken AB och vissa markområden inom varvet.

- Vi förelägger om sanering av sediment. Det innebär att man ska göra rent. Det finns olika möjligheter till detta och vi lämnar denna fråga öppen eftersom vi inte vet om varvsverksamheten kommer att fortsätta eller inte, säger Eva Mathsson, miljöinspektör.

Miljöförvaltningen anser att saneringsbehovet är mycket stort och ansluter sig till den utredning som presenterades i måndags och som kräver muddring av området om verksamheten fortsätter. Det är främst förekomsten av tennbaserade miljögifter (tributyltenn-TBT) från båtbottenfärg som utgör miljöhotet.

Kravet från miljöförvaltningen innebär att cirka 500 000 kubikmeter sediment måste muddras bort. En grov beräkning av miljöförvaltningen säger att kostnaden för muddring och sanering ligger mellan 300–600 kronor per kubikmeter. Slutnotan kan alltså uppgå till 300 miljoner kronor.

Enligt miljöförvaltningen är det dagens ägare och verksamhetsutövare, Damen Shiprepair Götaverken, som tillsammans med tidigare ägarna Volvo Group Real Estate och statliga Celsius som har ett solidariskt ansvar för saneringen och kostnaderna.

Damen Shiprepair Götaverken befinner sig i likvidation sedan i våras. Samtidigt förhandlar en grupp av tidigare anställda och underentreprenörer om att överta verksamheten.

I dag finns ett tillstånd att bedriva hamn- och varvsverksamheten i området. Men Eva Mathsson ger inte klartecken till fortsatt, oförändrad verksamhet parallellt med kravet och väntan på en sanering.

- Det är möjligt att vi får förelägga varvet om försiktighetsåtgärder om verksamheten fortsätter. Det är inget vi tar ställning till i dag. Men fortsätter man verksamheten bidrar man till spridning av förorenat sediment och detta ska man vara medveten om. Nya ägare blir verksamhetsutövare och tar på sig ett miljöansvar, säger Eva Mathsson.

Advokat Morgan Hallén, likvidator av Damen Shiprepair Götaverken, står fast vid tidigare uppfattning att företaget inte kan knytas till utsläppen av miljögifterna och därför inte heller har något ansvar för saneringen.

Han menar att det finns möjligheter att överlåta och fortsätta varvsverksamheten, dock med en tung reservation.

- En förutsättning för en överlåtelse är att myndigheter och våra ägare har en samsyn kring att det inte är Götaverken i den nuvarande skepnaden som har skuld i den här kontamineringen. Det är tidigare verksamhetsutövare som bär skulden. Finns den samsynen så finns också väldigt goda möjligheter för en fortsatt verksamhet, annars inte, säger Morgan Hallén.

Fakta: Miljösanering

I måndags presenterades en utredning som visar att bottnen kring dagens reparationsvarv Damen Shiprepair Götaverken AB är kraftigt förorenat av giftiga tennorganiska föreningar (TBT), som främst kommer från numera förbjudna båtbottenfärger.

Såväl undersökningsföretaget, Structor Miljö Göteborg AB, som markägaren, kommunala Älvstranden Utveckling AB, anser att det är nödvändigt och miljömässigt motiverat att genom muddring sanera ett bottenområde kring varvet om varvsverksamheten ska fortsätta.

Undersökningsföretaget föreslår att 180 000 kvadratmeter älvbotten saneras, motsvarande cirka tre fotbollsplaner.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.