Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Bättre infrastruktur ska göra staden attraktiv

Göteborg satsar rekordmycket på infrastrukturen. Det har stor betydelse för regionen enligt Susanne Hultgren, avdelningschef för investering och exploatering på trafikkontoret, Göteborgs stad.

Vilka satsningar görs just nu i infrastrukturen i Göteborg?

– Det händer väldigt mycket just nu, bland annat Västsvenska paketet som består av en massa olika satsningar på infrastrukturen här i Göteborg och i regionen. Västlänken till exempel är en stor satsning som pågår. Vi jobbar även med nedsänkningen av E45:an, vilket syns ganska mycket i byggnationen. En annan viktigt satsning är den nya Hisingsbron som ska ersätta Göta Älvbron, och linbanan som är i planeringsstadiet.

– Det finns en hög politisk ambition i Göteborg och investeringarna för infrastruktur är enormt mycket större än för några år sedan. Samtidigt är det också många privata aktörer som satsar. Även Göteborgs hamn gör mycket för att utveckla sin del av verksamheten, vilket också påverkar trafiken och infrastrukturen i staden.

Vad betyder dessa satsningar för Göteborg och regionen?

– Det betyder jättemycket. Vi vill att Göteborg och regionen ska fortsätta vara attraktiv och då behöver vi fortsätta att utvecklas. Göteborg har en inflyttning som gör att vi blir allt fler och jag uppfattar en ganska tydlig politisk vilja i att Göteborg ska växa, då behöver vi satsa. Vi måste också få till ett mer hållbart resande för framtiden. En bra infrastruktur är nödvändigt för att få ihop det här.

Vilken betydelse har en utbyggd infrastruktur för näringslivet?

– Näringslivet är beroende av transporter som kommer fram i tid och för att utvecklas behövs både personal och kunder som kan ta sig till Göteborg, därför är det också viktigt att skapa förutsättningar för en bättre rörlighet. Det ska byggas fler bostäder i Göteborg framöver.

Vilka krav ställer de planerna på en utbyggd infrastruktur?

– Vi har ett enormt tryck på att bygga nya bostäder i Göteborg och för att kunna bygga dessa behöver vi infrastruktur till de här platserna. Allt från att bygga vägar och parkeringsplatser till vatten, avlopp och energiförsörjning. Allt det här passar vi på att lägga ner i de gatorna när vi ändå håller på, så det handlar inte bara om att bygga gator. Mycket av detta sker mitt i staden. Vi har även Bostad 2021, ett projekt som handlar om att fram till år 2021 framställa mer än 7 000 bostäder extra, utöver den normala bostadsproduktionen, och det behövs en hel del infrastruktur för att klara detta.

Hur påverkas trafiksituationen i Göteborg just nu av alla byggarbeten?

– Trafiken påverkas rejält, framför allt i de centrala delarna. Vi vill att staden ska fortsätta fungera och vara framkomlig men vi får nog ställa in oss på ett förändrat trafikläge under en ganska lång tid. Hur jobbar kommunen för att underlätta trafiksituationen under byggtiden?

– Vi gör mycket tillsammans med Västtrafik och Trafikverket inom ramen för Komfram Göteborg, för att underlätta trafiken. Vi försöker hitta långsiktiga lösningar så att man vet vad som händer och när, så att man kan planera sina resor. Vi har även en hemsida, trafiken. nu, där vi informerar om trafikläget och om de olika byggarbetena för att man ska kunna planera sin resa. Vi prioriterar gång-, cykel- och kollektivtrafiken och näringslivets transporter.

Hur prioriteras näringslivets transporter?

– För de verksamheter som har mycket transporter, till exempel Volvo, tittar vi på när transporterna sker och hur transporterna går, och anpassar till exempel när vi stänger av vägar för att det ska få så lite påverkan som möjligt.

Vilka långsiktiga resultat hoppas man att infrastruktursatsningar ska leda till?

– Att Göteborg och regionen fortsätter att utvecklas, att vi får en tätare stad med många besökare,boende som trivs och ett mer hållbart resande.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.