Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Assistansutgifter ökar lite – sjukpenning ned

Utgifterna för den statliga assistansersättningen till funktionshindrade väntas öka relativt lite de närmaste åren. Det beror på att allt färre får ja när de ansöker. Fler får också assistans indragen, enligt Försäkringskassans nya utgiftsprognos.

Myndigheten bedömer att utgifterna för socialförsäkringarna ökar från 203 miljarder i fjol, till 208 i år och 209 nästa år. År 2021 tror Försäkringskassan att utgifterna landar på 214 miljarder.

Medan kostnaderna för sjukskrivningar och det som tidigare kallades förtidspension minskar så ökar utgifterna för föräldraförsäkring och barnbidrag, enligt prognosen. I mars höjs till exempel barnbidraget med 200 kronor i månaden, till 1 250 kronor.

Inte som förr

Utgifterna för den så hett debatterade statliga assistansersättningen till funktionshindrade bedöms öka, men inte i samma takt som för några år sedan. I år väntas den uppgå till 24,2 miljarder, nästa år 24,5 miljarder och 2020 till drygt 25 miljarder.

Statlig assistansersättning beviljas funktionshindrade som bedöms ha ett hjälpbehov över 20 timmar per vecka. Under 2016 hade i genomsnitt 15 900 personer sådan ersättning. Förra året var genomsnittet knappt 15 300, en minskning med 600 personer. Enligt månadssiffror som TT tagit del av var antalet i januari i år nere i 14 800.

Enligt Försäkringskassans analys beror minskningen på att inflödet är "historiskt lågt", det vill säga att allt färre får assistansersättning beviljad när de söker för första gången. Det beror på, enligt myndigheten, att avslagen ökat successivt sedan 2001. De ökade ytterligare efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen 2015.

Dras in

Samtidigt får fler än tidigare assistansen indragen, vilket innebär att de hänvisas till att söka assistans från kommunen. Antalet som får sin assistans indragen fördubblades 2017 jämfört med året före.

Det finns några faktorer som gör att kostnaderna för assistansen ökar, trots att antalet personer som har den minskar. En är att antalet timmar per assistansberättigad bedöms öka något samt att lönerna för assistenterna också höjs när lönerna på den övriga arbetsmarknaden ökar.