Är rika sämre människor än fattiga?

Forskning visar att människor som kör en dyrare bil inte stannar lika ofta vid ett övergångsställe.
Men är rika människor verkligen snålare, elakare eller generellt sämre än andra?