Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ökad takt inom industrin

Både exporten och efterfrågan från hemmamarknaden visar på ökad efterfrågan mot slutet av året, klart mer omfattande än tidigare i år.

Teknikföretagens konjunkturbarometer för årets sista kvartal visar att kapacitetsutnyttjandet ökar något men är kvar på en låg nivå. Samtidigt minskar efterfrågan på personal fortfarande.

- Som tidigare är det bil- och transportmedelsindustrin som visar en jämförelsevis stark orderingång, men det är nu en mer positiv ordertillväxt på flertalet andra delar av teknikindustrin. Förbättringarna är också tydliga i instrumentindustrin och för leverantörer till tele- och elektroindustrin, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune, i en kommentar.

Trots att orderingången inom bil- och transportmedelsindsutrin har ökat flera kvartal i rad så finns det ett missnöje med orderstockens storlek. Det är bara vara drygt vart tionde företag som anser orderstocken som stor och trettio procent anser att orderstocken är mindre än normalt.

Parallellt konstateras att leverantörer till bilindustrin avslutar året svagt. Det är främst låg efterfrågan från utlandet som sätter en nedåtriktad pil.

Teknikföretagens övergripande bedömning är att 2014 konjunkturmässigt har varit påfallande svagt. Både kapacitetsutnyttjandet och behovet av arbetskraft är fortfarande kvar på de låga nivåer som i början av året. Orderingången har däremot enligt företagens rapporter tagit fart under fjärde kvartalet och det gäller exporten och nästan i lika hög grad på hemmamarknaden, enligt barometern.

För leverantörsföretagen är bilden mer splittrad, inte bara mellan olika områden.

"Här är det också till skillnad från den samlade bilden, ungefär lika många företag som fortfarande har minskande order som de som ökar. Förhoppningsvis handlar det här mer om en tillfällig eftersläpning kopplad till en begränsad efterfrågan under fjärde kvartalet. Det rätta svaret kommer att ges i nästa barometer, i mars 2015.", skriver Teknikföretagen

Undersökningen bygger på uppgifter från 545 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 574 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 79 procent på export.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.