Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Volvo har haft ett rekordår och trots tunnare orderböcker för lastbilarna under fjärde kvartalet ser vd Marin Lundstedt fram mot fortsatt god vinst.

Ännu ett rekordår för AB Volvo

En starkt ökad omsättning med god lönsamhet – AB Volvo närmar sig nu 400 miljarder kronor i omsättning. Och det fjärde kvartalet bjöd också ökat resultat och förbättrade marginaler.
– Såväl Lastbilar som Anläggningsmaskiner, Volvo Penta och Financial Services hade sina högsta justerade rörelseresultat någonsin. Det har varit ett intensivt år och vi är stolta över vad vi åstadkommit, säger vd:n Martin Lundstedt.

2017 landade AB Volvos omsättning på 333 miljarder kronor, med god lönsamhet, vilket då var nytt rekord. 2018 har omsättningen ökat till 391 miljarder, en ökning med 17 procent. Enligt Martin Lundstedt är det få eller inga andra i branschen som ser en motsvarande ökning.

Resultatet – det justerade rörelseresultatet – för helåret 2018 landade på knappt 40,7 miljarder kronor att jämföra med 29,3 miljarder 2017. Det innebar att marginalen ökade från 8,8 till 10,4 procent. Volvokoncernen har som mål att ha en rörelsemarginal på minst 10 procent över en konjunkturcykel. Martin Lundstedt lyfter också fram ett gott kassaflöde och en god kassasituation.

– Detta gör att vi kan ta oss an framtiden från en styrkeposition, säger Martin Lundstedt.

– När jag tillträdde i november hade jag en dröm om att nå 400 miljarder i omsättning, 10 procents marginal och 40 miljoner i resultat. Vi nådde två av dessa mål, vilket är starkt, säger Jan Ytterberg, AB Volvos nye finanschef.

AB Volvos vd, Martin Lundstedt, redovisade ännu ett rekordår under onsdagen. . Bild: Tove Eriksson/TT

Ökad omsättning fjärde kvartalet

Ser man till lönsamheten i de olika dotterbolagen kan man konstatera att Volvo Penta, precis som i fjol, visar den starkaste marginalen – med 17 procent för helåret. Det innebär en ökning med flera procentenheter. Marginalen för Anläggningsmaskiner ökar också och landar på 13,4 procent. Det absolut största affärsområdet, Lastbilar, presterar en marginal på 10,5 procent för helåret, vilket också är en tydlig förbättring. Dotterbolaget Bussar fortsätter att vika av negativt med en marginal på bara 3 procent, vilket dessutom är en minskning.

Ser man närmare på det fjärde kvartalet så ökade omsättningen till knappt 106 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 16 procent. Det justerade rörelseresultatet uppgick till knappt 10,6 miljarder, väl i nivå med analytikernas förväntningar. Tilläggas kan dock att det i det justerade resultatet inte är med den avsättning på sju miljarder kronor för de avgasrelaterade problem som Volvo gick ut med i höstas.

Minskad orderingång

Samtidigt kan man notera en tydlig minskning av orderingången för lastbilar under fjärde kvartalet om man jämför med samma period året innan. Volvo fick order på drygt 59 500 lastbilar under kvartalet att jämföra med knappt 69 600 samma period 2017. Under helåret 2018 har dock order på lastbilar ökat – från drygt 232 400 år 2017 till drygt 257 500 i fjol.

Ser man till de andra dotterbolagen ökade Anläggningsmaskiner orderingången fjärde kvartalet medan Bussar ökade orderingången markant.

– För 2019 spår vi en fortsatt hög aktivitetsnivå på våra huvudregioner. Vi ser en ökning i Latinamerika, en fortsatt stark marknad i Nordamerika och ett Europa som fortsätter på en hög nivå, även om det kan vara en viss avmattning, säger Martin Lundstedt.

– Det är en ganska stabil och stark marknad för 2019.

Vad betyder det för Göteborg?

– Generellt satsar vi mycket i Göteborg, under året har vi satsat kraftigt på forskning och utveckling. Vi ser en positiv trend där vi är en attraktiv arbetsgivare och attraherar folk.

Svagare efterfrågan

– Även fabriken i Tuve har gått igenom en fas där vi ökat antalet anställda under flera år, från 1 500 till 2 100. Nu har vi aviserat vissa justeringar nedåt, inte i fast anställda utan i bemanningsanställda. Tuve levererar inte bara till Europa utan även till andra delar av världen och vi ser till exempel en lite svagare efterfrågan i Mellanöstern.

Lundstedt nämner en fortsatt tydlig satsning på elektrifiering och på uppkopplade, autonoma fordon.

– Vi lever i en värld som befinner sig i transformation inte minst när det gäller hållbarhetsmålen, där är transportsektorn viktig.

Volvos styrelse föreslår en ordinarie utdelning på fem kronor per aktie att jämföra med 4:25 för 2017 och dessutom en extra utdelning på fem kronor till. Det ligger i linje med eller rentav över analytikernas förväntningar.

Trots en relativt stark rapport backade Volvos aktie på Stockholmsbörsen under den inledande handeln på onsdagen.

Fakta: AB Volvo, fjärde kvartalet 2018

I miljoner kronor, 2017 års siffror inom parentes:

Nettoomsättning: 105 786 (91 554)

Justerat rörelseresultat: 10 597 (7 105)

Rörelseresultat: 3 597* (7 105)

Rörelsemarginal i procent (justerad): 10,0 (7,8)

Nettoorderingång för lastbilar: 59 535 (69 597)

Antal anställda: 105 175 (99 488)

* Påverkas negativt av avsättning för kostnader för problem med komponent i motor som kan påverka utsläpp av avgaser.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.