Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Swedbanks styrelse ska förstärkas, föreslår valberedningen. Arkivbild.

Ägare: Inte nöjda med Swedbanks agerande

Valberedningen i Swedbank föreslår inför årsstämman att styrelsen förstärks med anledning av den senaste tidens rapportering.

Krisen i Swedbank har spritt oro hos ägarna, och frågan om förtroendet för vd och styrelse har varit het inför bolagsstämman på torsdag.

Som en del i att återupprätta förtroendet meddelar nu Swedbanks valberedning att nyval borde göras i styrelsen.

Valberedningen föreslår att Kerstin Hermansson, tidigare vd i Svenska Fondhandlareföreningen, tillträder i styrelsen där hon ska "bidra i styrelsearbetet med sin kompetens i frågor som rör regelefterlevnad och värdepappersfrågor".

Inte nöjda med hantering

Förslaget innebär att antalet styrelseledamöter utökas från nio till tio personer.

- Vi är inte nöjda med styrelsens hantering av penningtvättsärendet och förtroendet för banken har skadats. Därför tycker vi det är bra att valberedningen har inlett ett arbete med att stärka styrelsen, säger Alectas vd Magnus Billing.

Pensionsbolaget Alecta äger 4,8 procent av aktierna i Swedbank och är en av storägarna. Samtidigt meddelar också pensionsbolaget AMF, som äger 4,4 procent, att de också står bakom Kerstin Hermansson som ny ledamot i bankens styrelse men vill se att fler att arbetet för fler förstärkningar i styrelsen fortsätter under våren.

"Den senaste tidens anklagelser om penningtvätt har skadat förtroendet för Swedbank, och därmed våra sparare. Vi är inte nöjda med de åtgärder som vidtagits hittills för att hantera situationen, eller den redovisning och kommunikation som vi sett kring frågan", skriver AMF i ett uttalande.

Vill inte kommentera

Vad gäller frågan om att bevilja vd Birgitte Bonnesen och styrelsen ansvarsfrihet för 2018 på årsstämman ger inte pensionsbolagen något besked.

- Ansvarsfriheten avvaktar vi med till stämmodagen, säger Magnus Billing.

Han anser inte att stämman bör besluta om att tillsätta en så kallad särskild granskare, något som organisationen Aktiespararna vill se. Billing säger att arbetet som Swedbank har framför sig måste göras grundligt men också i snabb takt med en ökad transparens än tidigare gentemot både marknaden och tillsyndsmyndigheter.

- Jag skulle vilja betona att det viktigaste är tillsynsmyndigheternas utredningar, att de får genomföras och att vi får en konklusion därifrån.

Magnus Billing anser att förtroendeskadan för Swedbank även har drabbat Alecta och dess kunder.

- Kom ihåg att i början på året här så var den allmänna synen på banken att det var en välskött bank med gott resultat relativt alla nordiska banker och i ett internationellt perspektiv. Det har gått väldigt fort nu. Men det är klart att med de här aktiekursfallen så skadar det oss också som investerare och våra sparare.