Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Dragkamp i FN

Grundläggande i Israel-Palestina-konflikten är att parterna kan föras till förhandlingsbordet och samtal komma igång.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

FN:s pågående generalförsamling har dominerats av frågan om Palestina. Om Palestina skall få observatörsstatus i FN eller erkännas som en fullvärdig medlemsstat, det senare något som fortfarande förefaller vara den linje som presidenten Abbas kommer att gå fram med.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Frågan kan förefalla enkel. En tvåstatslösning är den enda rimliga utgångspunkten för en slutlig fredlig lösning. Fredssamtalen har gått i stå, bosättningsbyggandet har trots vädjanden från USA inte upphört. Skulle inte då ett fullvärdigt erkännande av Palestina vara det som påskyndar fredsprocessen och en avgörande lösning?

Fullt så enkel är förstås inte verkligheten. Dels är Israel som stat fortfarande inte erkänt av flertalet arabländer, vilket understryker landets fortsatta behov av säkerhet. Hur den arabiska våren utvecklas är oklart. Dels saknar Palestina en statsledning med fullständig kontroll över landet, den normala förutsättningen för ett erkännande. Man kan sedan diskutera kring detta – folkrättsexperten Ove Bring drev i en artikel i Dagens Nyheter nyligen ett resonemang att utifrån folkrättsliga grunder ett erkännande ändå formellt borde vara möjligt.

Övergripande är dock: en fredlig lösning kan bara uppnås genom direkta förhandlingar och en uppgörelse mellan parterna. Israel är för sin fortsatta säkerhet beroende av en fredlig palestinsk stat. Palestina är för att kunna bli en fungerande stat beroende av Israel.

Det bästa vore alltså om den nuvarande laddade situationen i generalförsamlingen kunde utnyttjas för att få parterna till förhandlingsbordet. Där gäller i nuläget framför allt att sätta tryck på den israeliska regeringen.

En observatörsstatus för palestinierna framstår som tämligen okontroversiell. En utveckling där USA ser sig tvingat att lägga in ett veto i säkerhetsrådet är mer oförutsägbar. En avgörande fråga är vad som mest gynnar ett återupptagande av direkta och uppriktiga fredssamtal. I högt spel är det inte alltid fel att se till att spara något kort för fortsatt användning.

GP 23/9 -11