Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Leif Lithander från Mölndals naturskyddsförening är skarpt kritisk till det planerade ingreppet. Här förklarar han varför för Mark- och miljööverdomstolens Henrik Löv. Bild: Camilla Moestedt

Domstolen avgör Stensjöns framtid

Den omtvistade frågan om att spränga och muddra i Rådasjön och Stensjön ska nu avgöras i Mark- och miljööverdomstolen. Under förhandlingarna var ledamöterna i Mölndal för att göra syn på platsen.

För att undvika översvämningar i området och framför allt längre ned i Mölndalsån vill vattenföreningen Mölndals kvarnby och Mölndals stad öka tappningen ur Stensjön. De har därför ansökt om att bland annat få gräva i Ståloppet, mellan Stensjön och Rådasjön, och bygga om dammar. Men planerna har mött hårt motstånd från Naturskyddsföreningen i Mölndal som anser att åtgärderna hotar sjöarnas ekologi, fågelliv och strandmiljöer. Föreningen har också fått stöd av bland annat Havs- och vattenmyndigheten.
– Man gör en sjö av två och det förändrar flödet i vattnet vilket innebär att det kommer att frysa mer så att exempelvis fåglar får svårare att övervintra, säger Leif Lithander, vice ordförande i Mölndals naturskyddsförening.

I maj förra året kom utslaget i mark- och miljödomstolen som gick på Mölndals kvarnbys och Mölndals stads linje och gav de sökande tillstånd att utföra åtgärderna och pröva den nya vattenregleringen under sex år. Enligt domstolen strider inte ansökan mot miljöbalkens hänsynsregler och de åtgärder som planeras för att skydda djur och miljö i området anses tillräckliga.

Men beslutet överklagades till högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen, av naturskyddsföreningarna i Mölndal och Härryda. I veckan genomfördes förhandlingarna i Mölndals stadshus och ledamöterna var då också på plats vid sjöarna, vilket varit ett krav från naturskyddsföreningen.
– Det är väldigt viktigt att de ser hur det faktiskt ser ut och inte sitter i Stockholm och gör den här förhandlingen, säger Leif Lithander.

Han har stort hopp om att Mark- och miljööverdomstolen kommer att fatta ett beslut till naturskyddsföreningens fördel. Leif Lithander hänvisar bland annat till att de stöder sig mot en tidigare dom och EU:s lagstiftning.
– Vi tycker att vi har bra på fötterna och kan visa att utredningarna som gjorts har brister. 
Han tror inte heller att de planerade åtgärderna skulle hjälpa utan snarare förvärra problemen med översvämningar.

Men enligt Thomas Ericsson, byålderman i Mölndals kvarnby, finns inga andra lösningar.
– Vi har gjort inventeringar och det här är de åtgärder som finns. Vi har tagit största möjliga hänsyn och gjort allt i vår makt för att kunna göra det här på ett bra sätt. Länsstyrelsen har också tillstyrkt det och vi har samma värderingsgrunder kring hur man ska se på ekologiska och biologiska förhållanden i de här vattnen.

Beslut i Mark- och miljööverdomstolen väntas inom fyra till sex veckor.
– Det är i alla fall vår ambition, men det är ett komplicerat ärende, säger Henrik Löv, hovrättsråd och ordförande i Mark- och miljööverdomstolen som själv var på plats iför att få en uppfattning om platsen och lyssna på båda sidors argument.