Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Vi måste göra om det svenska valsystemet och kräva aktiv handling av alla inblandade. Låt oss därför stärka personvalet för att få väljardemokrati i stället för partidemokrati, skriver Karl Beijbom och Mikael Wendt.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Direkt väljardemokrati stävjar politikerförakt

Om vi i Sverige vill hindra politikerföraktet att växa ytterligare bör Sveriges politiska partier se över sina arbetsmetoder. Ett sätt att stärka demokratin är att slopa personvalsspärrarna och fördela partiernas mandat efter dem som fått flest kryss på röstsedlarna, skriver Karl Beijbom och Mikael Wendt (FP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Folkpartiet var pådrivande när Sverige införde rätten till personval. Nu är det dags att gå vidare och slopa personvalsspärrarna, så att de mandat som tillfaller ett parti fördelas direkt i tur och ordning mellan de kandidater som fått flest personkryss.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Vi har ett systemfel som undergräver förtroendet för demokratin då många skickliga och engagerade samhällsmedborgare ger upp sina politiska ambitioner, när de inser att de inte kan hamna på valbar plats om de inte kliar rätt ryggar eller varit med i politiken tillräckligt länge.

Fram till mars månad pågår partiarbetet för att sammanställa årets valsedlar. Hur kandidaterna nomineras, granskas och slutligen placeras i prioriteringsordning varierar mellan de olika partierna. Några har öppen nominering vilket betyder att vem som helst kan föreslås och tillfrågas, andra kräver att personen är medlem. I några partier är det viktigt att man har ett aktivt förflutet under många års tid.

Ett systemfel i partierna

Någonstans i allt detta finns ett gemensamt drag som leder bort från den demokratiska grundtanken. Partiernas inre krets fullföljer i många fall en egen agenda tvärtemot viljan bland medlemmarna. Vi som följer detta har på ett flertal bloggar, Facebook och i andra sociala medier haft möjlighet att följa flera sådana exempel på sistone. ”Bråk, hot och svågerpolitik”, var rubriken på en genomgång som tidskriften Fokus nyligen genomförde. Men trots ett ökande avstånd mellan folkflertalet och eliten i maktens korridorer verkar det inte som att något parti vill lyfta frågan och se över var systemfelet ligger. För inte är det fel på människorna som bor i vårt land eller medlemmarna i våra partier? Nej, det hela handlar om att demokratins grundtankar inte respekteras ens i det inre partiarbetet.

I flera partier sker provval, vilket innebär att partiets medlemmar genom val får rösta fram vilka kandidater medlemmarna vill se som sina företrädare.

Avspeglar sällan provvalet

Men detta resultat avspeglar sig sällan på den slutliga valsedeln. Nej, först ska nomineringskommittén säga sitt, ett fåtal personer som har utsetts att granska provvalsresultatet och väga det mot andra värderingar och intressen. Medlemmarnas etta kan bli trea och den som blev nia kan bli tvåa.

Man frågar sig varför provval då genomförs överhuvudtaget. Varför överger man det grundläggande demokratiska resultatet? Om vi i Sverige strävar efter ökad medborgardemokrati och vill hindra politikerföraktet att växa ytterligare bör Sveriges politiska partier se över sina arbetsmetoder.

I våra beslutande folkvalda organ finns alltför många anonyma personer. Partiapparaten belönar ofta personer för lång och trogen tjänst eller för ryggdunkning och gentjänster. Vem gynnas av detta? Inte medborgarna, inte entusiasmerande fritidspolitiker och framför-allt inte demokratins trovärdighet ute på gator och torg.

Vi måste göra om det svenska valsystemet och kräva en aktiv handling av alla inblandade. För att en röst ska räknas måste den som har rösträtt sätta ett kryss för minst en, högst tre kandidater, på en lista. De personer som kandiderar för ett parti presenteras i bokstavsordning och måste för att bli valda förtjäna väljarnas förtroende. Alla som kandiderar måste övertyga väljarna om sin personliga lämplighet, kommunicera sina värderingar och sina budskap för att skapa respekt, vinna förtroende och övertyga väljare. Alla som röstar måste engagera sig mera, sätta sig in i vilka frågor som är angelägna och hur de olika kandidaternas värderingar och politiska hjärtefrågor stämmer överens med de egna.

Detta leder till att vi som väljare bättre lär känna våra förtroendevalda. Vi får tydligare valkampanjer och vet med säkerhet vem vi ska ställa till svars när vallöften överges oavsett om det är på kommunal, landstings- eller riksnivå. Låt oss stärka personvalet så att väljaren måste göra ett aktivt val. Då får vi väljardemokrati i stället för partidemokrati. Då återupprättar vi förtroendet för politiken och dess företrädare.

Karl Beijbom

publicist, bokförläggare, medlem i Folkpartiet, Göteborg

Mikael Wendt (FP)

lärare och musiker, ordförande i Folkpartiet, Skövde