Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Överst Lars Larsson, nedre bild Erik Winerö.
Överst Lars Larsson, nedre bild Erik Winerö.

Digitaliseringen av svenska skolor är på frammarsch

Aldrig tidigare har digitaliseringen gått så fort som nu, vilket ställer stora krav på svenska skolor. Vad är de grundläggande förutsättningarna för skolans digitaliseringsresa framåt? Hur säkerställer man att elevernas närmiljö är trygg även i det digitala?

Vi har diskuterat skolans digitaliseringsresa tillsammans med forskaren och gymnasieläraren Erik Winerö och IT-leverantören Nordlo. En utbredd försiktighet kring IT-säkerhet, regulatoriska krav och lagstiftning, samt ett ständigt närvarande kostnadsfokus är några av orsakerna till att digitaliseringen av offentlig sektor har varit tungrodd. Digitaliseringsresan i Sverige blir inte sällan ett föremål för diskussion nationellt, men trots det ligger Sverige på en andra plats i Europakommissionens Index för digital ekonomi och samhälle.

– Ett vanligt påstående är att pandemin lett till en ökad digitalisering i skolan, men det är nog snarare så att pandemin tvingade fram arbetssätt som visade på en redan rådande hög digital kompetens hos lärare och elever samt på en redan existerande välfungerande digital infrastruktur, berättar Erik Winerö, lärare på Lerums gymnasium och forskare vid Institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet.

Regeringen satte 2017 en övergripande digitaliseringsstrategi, med målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens möjligheter.

– Den viktigaste faktorn för att skolan ska lyckas med den resan är att samtliga parter samverkar på ett givande sätt. En annan bärande faktor är infrastrukturen och att tekniken fungerar. I den bästa av världar tänker vi inte på det, och de digitala infrastrukturerna blir synliga först när de inte fungerar. Hos oss fungerar det bra och det var länge sedan vi upplevde problem med den digitala infrastrukturen, säger Erik Winerö.

– När vi inledde samarbetet med Lerums kommun för tio år sedan var vår ambition att bygga det goda exemplet för hur IT kan fungera för offentlig sektor, bland annat med en servicedesk i världsklass, och det tycker jag att vi har lyckats med. Idag har Lerums kommun en långsiktig och driftsäker helhetslösning, samt skräddarsydda lösningar för kommunens olika förvaltningar, berättar Lars Larsson, leveransansvarig på Nordlo.

När samhället har anpassat sig vid en högre grad av flexibilitet och kontaktlöshet i spåren av pandemin, blir också förväntningarna på digitaliseringen i offentlig sektor högre och därmed digitaliseringstakten. För skolan innebär det stora utmaningar med hänsyn till IT-säkerheten.

– Kraven på säkerhet gäller inte minst i skolans miljöer. Det handlar såklart till stor del om att skydda persondata, men också om att ta ansvar för elevernas närmiljö även i det digitala. Vi har till exempel surffilter på alla skolans nätverk så att eleverna inte ska komma i kontakt med olämpligt innehåll på nätet, berättar Lars Larsson. Vår roll som IT-partner handlar till stor del om att ha kompetens inom IT och förståelse för kundens verksamhet, men minst lika mycket om att vara en stöttande partner på resan, avslutar Lars.