Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Det går att minska barngrupperna

Barngruppernas storlek i förskolan spelar roll och det är därför Folkpartiet och Alliansen krävt ett maxtak. Tyvärr sa de rödgröna nej till vårt förslag om handlingsplan för två månader sedan. Nu är det dags att tänka om, skriver Helene Odenjung (FP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Fem västsvenska dagstidningar, bland annat Göteborgs-Posten, har i dagarna granskat förskolans barngrupper. Den unika genomgången visar att den officiella statistiken säger en sak – men att verkligheten säger något annat. Barngrupperna är större och antalet barn per personal är allt som oftast högre än vad som visas i statistiken. Det är en signal som måste tas på allvar.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Vi har under flera år kunnat se en utveckling i Göteborg där förskolans barngrupper har blivit allt större, där små avdelningar har avvecklats och där de större avdelningarna har blivit fler till antalet. Lärarförbundet visade i en studie i våras att skolelever som gått i förskolan når högre kunskapsresultat än andra barn, efter att de granskat resultaten i Pisaundersökningen. Förskolan har stor betydelse och positiva effekter och mot den bakgrunden spelar barngruppens storlek roll.

Varje dag vistas tusentals barn i för stora barngrupper i Göteborg och det påverkar förskolans kvalitet och möjlighet att nå läroplanens mål. Förskolan ska kombinera lek och lärande. Men det är den lärorika pedagogiken som får stå tillbaka när grupperna blir större.

Vi kräver ett maxtak

Det är därför som Folkpartiet och Alliansen har krävt att ett maxtak på barngrupperna ska införas. Det är inte rimligt att Göteborg har hundratals avdelningar med alldeles för många barn och att barnperspektivet får stå tillbaka. Samtidigt visar Stockholm, med Lotta Edholm (FP) i spetsen, att det är möjligt att minska barngrupperna, det krävs handlingskraft. Tyvärr sa de rödgröna nej till vårt förslag om handlingsplan för två månader sedan.

Den svenska förskolan är världsunik och uppskattad, inte minst av alla föräldrar med barn i förskolan. Utvecklingen av förskolan, dess pedagogik och kvalitet måste hela tiden pågå.

Det finns många faktorer som påverkar förskolans kvalitet förutom resurser och lokaler. Personalens utbildning, kompetens, möjlighet till kontinuerlig fortbildning och karriär är helt av avgörande för en framgångsrik förskola även i framtiden.

Lika viktigt är kontinuiteten bland personalen så att tryggheten i barngruppen kan skapas, att det finns en kreativ miljö med ny teknik och hur den pedagogiska personalen arbetar på förskolan. Allt detta är avgörande för att dels rekrytera fler studenter till förskolelärareutbildningen och dels behålla förskolelärarna i yrket. Under kommande år behöver vi rekrytera fler till att arbeta i förskolan, redan i dag är det svårt.

Högt tryck

I merparten av stadsdelarna är det ett högt tryck på förskolan och där barnens vistelsetid blir allt längre. Samtidigt är det en utmaning i några stadsdelar att visa på vikten av förskolans roll i barnens uppväxt. Göteborgs stad behöver bli bättre på att följa upp förskolan med statistik mer regelbundet och de förutsättningar som staden ger förskolechefer, förskollärare och barnskötare att nå mål och intentioner i skollag och läroplan.

Lyckas man följa läroplanen är det ett väldigt bra mått på en hög kvalitet. Förskolans systematiska kvalitetsarbete behöver förbättras och kopplas betydligt närmare skolans yngre år. Personalen gör vad de kan med de förutsättningar som ges. Göteborgs stads förskolor är bra, men bra kan bli väldigt mycket bättre för rätt enkla insatser.

Det som en gång var dagis har blivit förskola och är i dag så mycket mer. Med nuvarande läroplan ställs betydligt högre krav. Det är i grunden bra. Vi ska ha höga ambitioner med förskolan och vi vill höja lärandet i förskolan. Det är där som vi kan stimulera barns nyfikenhet och lust att lära och lägga grunden för en lyckad skolgång. För att lyckas med det krävs satsningar och att förskolan prioriteras i stadsdelarna och en handlingsplan för att minska barngruppernas storlek tas fram.

Helene Odenjung (FP)

kommunalråd