Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Det finns bättre vägar till läxhjälp än Rut-avdrag

I stället för Rut-avdrag för läxhjälp vill vi att regeringen satsar på folkbildande insatser som kan komma alla till del, bland annat den gratis läxhjälp som Studiefrämjandet redan i dag erbjuder, skriver Tjia Torpe, Studiefrämjandet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I dag, den 22 november, ordnar skatteutskottet i riksdagen en hearing kring regeringens förslag om skattereduktion för läxhjälp i hemmet.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Apropå det vill Studiefrämjandet lyfta studieförbundens arbete och folkbildning som stödjande och förändrande kraft genom att vi erbjuder möjligheter till studiecirklar och verksamhet – bland annat läxhjälp.

Studiefrämjandet erbjuder i samarbete med medlemsorganisationer och föreningar på ca tio orter i landet gratis läxhjälp och på vissa håll läxhjälp mot en lägre avgift.

Detta är ett sätt för oss att jobba aktivt för att minska och motverka utbildningsklyftorna, vilket är ett av statens syften med stöd till folkbildningen.

Studiefrämjandet är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet och tar därför inte partipolitisk ställning. Däremot tar vi ställning för folkbildning, för allas lika rätt till bildning och utveckling, samt allas möjligheter att tillgodogöra sig desamma.

Vi arbetar på olika sätt aktivt för att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, bland annat genom läxhjälp.

Att gå i skolan och att kunna ta tillvara de lärdomar, verktyg och möjligheter som skolan ger är viktigt inte bara för individen utan även för demokratin i stort. Att jobba med läxhjälp och bidra till att fler kan tillgodogöra sig svenska skolans utbildning är ett sätt för oss att bidra till att stärka demokratin, vilket är ytterligare ett av statens syften med att stödja folkbildningen.

Ge alla samma chans

Att regeringen föreslår skattereduktion genom Rut-avdrag för läxhjälp innebär enligt kritiker en risk för att segregationen ska öka i skolorna och att de elever som är mest i behov av den sortens stöd inte kommer att gynnas av skattereduktionen.

I samband med att riksdagen den 22 november ordnar en hearing om läxhjälp vill vi passa på att understryka vikten av att alla får samma chans och förutsättningar till utbildning, bildning och personlig utveckling och betonar vikten av folkbildningens kraft i detta sammanhang.

I stället för att satsa skattepengar på ökade möjligheter kring Rut-avdrag med risk för segregation som följd, skulle vi föredra att regeringen satsade resurser på folkbildande insatser som kan komma alla medborgare till del oavsett inkomst, såsom exempelvis den gratis läxhjälp vi erbjuder på ett tiotal orter i landet. Men även stöd till annan folkbildning som bidrar till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, vilket är ytterligare ett av riksdagens syften med statens stöd till folkbildning.

Vi vill ta tillfället i akt att lyfta Studiefrämjandets, studieförbundens och folkbildningens roll som möjliggörare för byggandet av ett jämlikt, demokratiskt samhälle där vi vill främja allas lika rätt till kunskap, bildning och utveckling oavsett ekonomiska förutsättningar. Bland annat genom läxhjälp.

Tjia Torpe

förbundschef på Studiefrämjandet

Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet.