Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Meningsfull fritid. Med rimliga villkor kan personalen på fritidshemmen verka som de proffs de är. I dag går det inte, och än större problem väntar om inget görs, skriver debattören.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Det är hög tid att ge fritidshem bra villkor

Fritidshemmen befinner sig i en dräneringsfas utan motstycke. Och det kommer att bli värre när stora pensionsavgångar och växande barngrupper väntar runt knuten. Kommunerna måste ta sitt ansvar och ge fritidshemmen en vettig grund att bygga verksamheten på, skriver Eva-Lis Sirén.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Rekryteringsbehovet av lärare i fritidshem kommer att öka stort på tio års sikt, enligt Arbetsförmedlingen. Antalet barn inom fritidsverksamheten väntas öka som en följd av fortsatt höga födelsetal. Dessutom väntas stora pensionsavgångar inom yrket under de kommande tio åren. Till det väntas tillgången på fritidspedagoger bli låg eftersom det under en lång period har utbildats för få, enligt Arbetsförmedlingen.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Samtidigt befinner sig fritidshemmen redan i dag i en dräneringsfas utan tidigare motstycke. I media rapporteras återkommande om hur det redan i dag är för många barn och för få lärare i fritidshemmen. Budgeten tunnas ut. Lärare i fritidshemmen går på knäna i sin kamp för att skapa en vettig verksamhet för alla barn. Att vara lärare i fritidshemmet handlar i dag knappt om att vara lärare och knappt om fri tid.

Viktiga beslut behöver tas

Det är dags för handling. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. heter det i skollagen. Då måste kommunerna ta sitt ansvar för att ge fritidshemmen en vettig grund att bygga en verksamhet på. Nationellt måste också viktiga beslut tas som kan förbättra förutsättningarna:

* Det arbete som sägs pågå i regeringen för att förändra behörighetsförordningen måste nå ett konkret resultat. Vi har väntat länge nog och tydliga spelregler behövs snabbt för att komma vidare i kvalitetsutvecklingen. Självklart ska fritidspedagoger vara behöriga att ansvara för undervisningen i fritidshemmen.

* Dagens lärare i fritidshemmen måste få chans att vidareutbilda sig i de praktiskt-estetiska ämnena. Lärarförbundet nås av oroande signaler att skolhuvudmännen – kommuner och fristående skolor – i första hand ger andra lärare möjlighet att delta i Lärarlyftet, trots att det inte finns något stöd för en sådan prioritering.

Legitimationskrav

* Legitimationsreformen måste utvecklas. Eftersom fritidshemmen finns med i läroplanen är det för Lärarförbundet självklart att fritidspedagogik är en viktig del av hela skolan. Så viktig att den måste kvalitetssäkras genom att även fritidspedagogiken självklart omfattas av legitimationskravet. Regeringen har möjlighet att tänka om och göra rätt.

* Det behövs en kursplan för fritidspedagogik. Lärarförbundet har utarbetat ett förslag till kursplan som presenterades i våras för utbildningsdepartementet. Här var man dock kallsinnig till ens denna gratissatsning för att kvalitetssäkra fritidshemmen. Nu pågår en gräsrotsrörelse: lärare börjar arbeta utifrån denna kursplan i många fritidshem. I någon kommun har man t.o.m. antagit kursplanen för kommunens alla fritidshem. När kommer regeringen att gå detta lärardrivna initiativ till mötes?

Potentialen finns

Fritidshemmen har potential. En del av skolväsendet med egna målsättningar, egen pedagogik och egen utbildningsväg som kan komplettera elevernas skoldag. Varje dag i skolan, många dagar på skolloven, ger lärare de 397 000 inskrivna barnen på fritidshemmen en lärande och meningsfull fritid. I 4 300 fritidshem landet runt kan fritidspedagogiken bli språngbrädan till nya upplevelser och lärande. Men då måste också lärare i fritidshemmen få tillräckligt bra villkor att verka som den professionella lärarkår man de facto är. Behörighetsregler och legitimation är två mycket viktiga pusselbitar i detta.

Eva-Lis Sirén

förbundsordförande, Lärarförbundet