Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Den nya svenska modellen revolutionerar primärvårdens infektionsdiagnostik

Årligen genomförs drygt 40 miljoner patientbesök i den svenska primärvården. Cirka 10 miljoner av dem orsakas av misstanke om infektion, varav 7 miljoner orsakas av övre luftvägsinfektioner, exempelvis halsfluss. Infektionssjukdomar kräver provtagning, vilket förstås kräver att läkaren först träffar patienten. Linköpingsföretaget Dynamic Code har utvecklat en helhetslösning för distansvård med träffsäkra DNA-test, som kan revolutionera primärvårdens infektionsdiagnostik.

DNA-tekniken associeras ofta med brottsplatsutredningar, men den kan även användas till att analysera bakterier, virus och svampar som orsakar infektioner. Via lättillgängliga tester som kan utföras hemma, kan man snabbt få reda på om man har en bakterie- eller virusinfektion.

– Med våra diagnostest tar patienten själv provet hemma och får därefter, från vårt eget laboratorium, sitt provsvar som läkaren baserar sin diagnos och behandling på. Det sparar tid för såväl patienten som primärvården. Vår helhetslösning för distansvård innebär kostnadsbesparingar på mellan 50 och 70 procent jämfört med dagens diagnosmetoder. Träffsäker DNA-baserad diagnostik kan även minska överförskrivning av antibiotika, vilket många vårdgivare på distans har kritiserats för, säger Anne Kihlgren, grundare och vd på Dynamic Code, som utvecklat helhetslösningen, som kan effektivisera hela vårdkedjan och ge patienten tillgång till test, diagnos och behandling på ett par dagar.

Självtest för halsfluss effektiviserar provtagning

Dynamic Code har nyligen lanserat ett självtest för halsfluss orsakad av bakteriearten Streptokocker grupp A (Strep A). Med hjälp av testet kan en läkare ställa korrekt diagnos och ge rätt behandling, utan att patienten behöver lämna hemmet och riskera att smitta andra.

Den som en gång har haft halsfluss, vet hur smärtsam denna inflammation i halsmandlarna kan vara. Man har svårt att svälja och man känner sig ofta rejält sjuk. Halsfluss smittar också lätt och därför är det inte ovanligt att flera i familjen har det samtidigt. Orsaken kan vara antingen virus eller bakterier och det gäller att ta reda på vilket eftersom en bakterieinfektion kan behandlas med antibiotika medan en virusinfektion måste självläka.

– Med vårt självtest kan patienten testa sig själv direkt och dessutom minimera smittorisken genom att inte behöva lämna hemmet. Det ger fördelar för såväl individen som sjukvården och samhället, säger Anne Kihlgren.