Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Wannholt: Västlänkens öde avgörs i miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen ska nu sätta tänderna i Västlänken och pröva alla aspekter av projektet. Om Göteborgs politiker tror att regeringens tillåtlighetsprövning gett dem grönt ljus att sätta spaden i jorden, så tror de fel, skriver kommunalrådet Martin Wannholt.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I dag ska kommunstyrelsen yttra sig över Trafikverkets (TRV) utkast till ansökan inför miljöprövningen av Västlänken (VL). TRV redovisar miljöproblematiken så övergripande att flera av kommunens remissinstanser kräver att få se ansökan mer komplett i ett senare skede, innan den skickas in för prövning i domstol. Trots fem års utredningar på TRV är ansökningshandlingarna fortfarande så ofullständiga att de flesta påtagliga miljökonsekvenser av Västlänken återstår att utreda. TRV tycks tro att regeringens tillåtlighetsprövning gett dem grönt kort att bygga Västlänken. Inget kan vara mer fel.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Vid prövningen enligt miljöbalken gör Regeringen först en tillåtlighetsprövning, det vill säga om ett projekt över huvud taget får genomföras. Därefter sker en detaljerad tillståndsprövning av mark- och miljödomstol. Högsta domstolen har i en dom 2013 klargjort att Sverige ska tillämpa EU:s rättspraxis när det gäller hur tillåtlighetsprövningar skall genomföras. Enligt EU:s rättpraxis skall det ske en samlad prövning med ett tillräckligt beslutsunderlag. Mark- och miljödomstolen är därmed inte bunden av regeringens tillåtlighetsprövning i den efterföljande tillståndsprövningen. Domstolen har därför att pröva VL utifrån alla aspekter, till exempel hur projektet med all dess negativa miljöpåverkan och obefintliga samhällsnytta de facto levererar på de politiska målen med projektet. Domstolen är fri att stoppa Västlänken helt eller att föreskriva nödvändiga tillståndsvillkor som leder till att projektet inte kan genomföras.

Juridiken tar över

Nu flyttas sålunda prövningen av VL från den politiska världen till den juridiska världen. Den senare har att strikt följa lagstiftning och rättspraxis. De tre besluten som skall fattas för att kunna starta bygget av VL är lagakraftvunnet beslut om:

1. Järnvägsplan.

2. Detaljplan (4 stycken).

3. Tillstånd enligt miljöbalken.

Järnvägsplanen går efter överklagande till Regeringen, och där har ju den göteborgska infrastrukturministern varit tydlig: VL är i sann Göteborgsanda politiskt beslutad. Sannolikt har dock infrastrukturministerns namn och partibeteckning bytts ut när processen kommit så långt. Nu kommer dock samtliga fyra detaljplaner och miljöprövningen att ske i Sveriges miljödomstolar. Tack och lov styr inte enskilda politiker eller Göteborgsandan över våra domstolar.

Vän av ordning bör fråga sig varför Göteborg ideligen åker på pumpen i mark- och miljööverdomstolen. Den senaste var totalsågningen av de rödgrönas förslag om en miljöstörande vindkraftpark mitt i Göteborgs vackra innerskärgård. Totalt nej. Innan dess var det Miljöpartiets envetet drivna men felplacerade cykelbro. Totalt nej. Allt medan Göteborgs rödgröna politiker trodde att deras upphöjda beslut var självklara och endast skulle passera formaliteter för att startas. Detta belyser Göteborgsandan i dess fulla prakt, där politiker, ibland tillsammans med kommunala förvaltningar och bolag, anser sig stå över såväl göteborgarna som gällande lagstiftning.

Lermassor till Risholmen

Trafikverket föreslår att bygga en tillfällig kajplats vid Rosenlundsverken, för att där skeppa ut hela eller delar av de två miljoner kubikmeter lera som skall grävas upp med VL-bygget. Detta i syfte att minska sträckan för de över 100 000 lastbilstransporter av lera i staden. Problemet är att pråmarnas destination, den tilltänkta utfyllnaden med lermassor i havet för att bygga en icke definierad energihamn vid Risholmen, aldrig kommer få miljötillstånd. Nyligen stoppades en betydligt mindre omfattande etablering av miljöstörande verksamhet på samma plats nära Torsvikens Natura 2000-område. Det blir sålunda ytterligare en dom med totalt nej.

Rimligen vet alla inblandade detta, men spelar ut kortet i miljöprövningen för att slippa berätta hur många ärevarv 100 000 lastbilar ska ta i centrala Göteborg samt slippa svara på vart lermassorna faktiskt skall tippas. Det är direkt oansvarigt att föreslå en lösning som man vet kommer att få avslag.

Förslaget till beslut i kommunstyrelsen i dag stödjer tyvärr TRV:s sammanblandning av juridiskt, finansiellt och miljömässigt två helt skilda projekt; VL och planskildhet i Olskroken. VL är i princip utan samhällsnytta och därför tvångsfinansierad med trängselskatt medan Olskroken har stor samhällsnytta och är finansierad av staten. Olskroken behövs oavsett lösning för Centralstationens kapacitet, vilket TRV själva varit tydliga med. Miljöprövning i Sverige sker enligt praxis per projekt. Inte som i detta fall genom sammanslagning för att dölja VL:s enorma samhällsskada.

Inte före valet

Sannolikt är att miljödomstolen återförvisar ärendet på ett tidigt stadium för att korrigera detta. Dock, om så inte sker, tar TRV och kommunstyrelsen på sig ett stort ansvar. Olskroken blir i en sådan prövning lika försenad som prövningen av VL, med betydande sannolikhet för avslag. Trots att Olskroken enskilt skulle ta bort flaskhalsen och öka framkomligheten samt minska sårbarheten i Västsveriges järnvägssystem.

Västlänken kommer omöjligen kunna byggstartas före valet 2018. De omfattande tillståndsprövningar som ska ske kommer inte vara klara innan dess. Det innebär att medborgarna kommer att besluta om Västlänkens öde via röstsedeln. Om inte miljödomstolarna redan innan dess förpassat den till historien.

Martin Wannholt

kommunalråd och oberoende moderat