Inte välkomna. Att reservera staden för gång-, cykel- och kollektivtrafik skapar en segregerad och död stad där människor som är i behov av bilen trängs ut, skriver debattörerna.
Inte välkomna. Att reservera staden för gång-, cykel- och kollektivtrafik skapar en segregerad och död stad där människor som är i behov av bilen trängs ut, skriver debattörerna.

Visionen om ett billöst samhälle är feltänkt

Fyra av fem göteborgarna anser att det är viktigt att planera för bilen. Trots detta kommer staden att planera för det motsatta. Det är ingen hållbar utveckling. Om vi verkligen vill bygga en stad som är ”öppen för världen” måste planeringen utgå ifrån de faktiska behov som finns, inte feltänkta visioner om ett billöst samhälle, skriver Thomas Lindskog och Anders Ydstedt, Kungliga automobilklubben.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Det finns två tydliga trender vad gäller bilismen i dagsläget. Fordonen blir fler och miljövänligare. Nybilsförsäljningen slår rekord och nya former komplettetrar ägandet som exempelvis bilpooler.

Tekniken gör också att miljöpåverkan minskar. Effektivare motorer och drivlinor, nya bränslen, lättare fordon och hybrider respektive ren eldrift gör att utsläppen närmar sig noll. Sensorer, digitalisering, kommunikation mellan fordon och på sikt självkörande fordon kommer att göra trafiken säkrare. Morgondagens bilar kommer inte att se ut som i går, men att människor behöver bilen är ett som är säkert. Göteborgs stad verkar dock ha en annan verklighetsuppfattning.

Arbetstillfällen hotas

I tisdagens GP kunde vi läsa att 7 000 parkeringsplatser försvinner på grund av Västlänken och stora byggen på Lindholmen, Masthugget och flera andra platser i staden . Det är främst besöksnäringen och handeln som kommer drabbas av detta. Med andra ord hotas arbetstillfällen och tillväxt i Göteborg. Det är ytterst osäkert om dessa parkeringsplatser kommer att komma tillbaka.

ANNONS

Om dessa tusentals parkeringsplatser skulle försvinna permanent så ligger det helt i linje med den parkeringsplanering som Göteborgs stad tillämpar i dag. I december behandlade byggnadsnämnden ”Riktlinjer för mobilitets- och parkeringsplanering i Göteborg” där bland annat parkeringsfrågan tas upp. Frihamnen är ett exempel på vad de nya riktlinjerna får för konsekvenser. Bara var sextonde av de som bor eller arbetar där kommer att ha tillgång till en parkeringsplats. Det rör sig om ett extremt låg parkeringsnorm. Budskapet är tydligt; är du i en livssituation där bilen behövs är du och din familj inte välkomna. Detta är en typ av boende som inte efterfrågas av det stora flertalet göteborgare.

Få vill ha bilfritt

Enligt en färsk Demoskopundersökning som Kungliga Automobil Klubben, KAK, varit med och tagit fram anser fyra av fem göteborgare att det är viktigt att planera för bilen när det byggs nya bostadsområden, bara en av tio anser det vara mindre viktigt eller oväsentligt.

Endast drygt en av fem är intresserade av att bo i områden där man inte har möjlighet att köra och parkera inom kvarteret. Barnfamiljer samt äldre är nästan helt ointresserade av bilfria områden. Generellt tycker invånarna att en parkeringsplats per bostad eller lägenhet är rimligt att planera för.

ANNONS

Göteborg är redan en av Europas dyraste städer att ha boendeparkering i. Att ytterligare försämra möjligheten till parkering vore helt fel väg att gå. Smarta parkeringslösningar måste till som fler parkeringsgarage under jord som nattetid kan utnyttjas för exempelvis boendeparkering.

Ibland hörs argumentet för att begränsa bilismen i en stad som Göteborg att bilen bara behövs på landsbygden. Staden ska reserveras för gång-, cykel - och kollektivtrafik. Ett sådant synsätt utgår dock endast ifrån de människor som inte är i behov av bilen dagligen och det försvårar för stora grupper att bo i centralt i staden. Det är ett säkert sätt att skapa en mer segregerad och död stad. En attraktiv stad måste även värna om de som pendlar till staden för arbete, service eller inköp.

KAK vill därför se att planeringen ska utgå ifrån följande principer:

l Planera för mer av allt resande och använd den tekniska utvecklingen för att skapa bättre förutsättningar för alla trafikslag.

l Utveckla möjligheterna till parkering, även i Göteborgs stad. Det är rimligt att ha en parkering per bostad som norm.

l Skapa en öppen stadskärna som är lättillgänglig för såväl boende som besökare.

Frågan är vem Göteborg ska planeras för? De som inte är i behov av bil eller samtliga som vill komma till vår fantastiska stad? KAK har en lång tradition av att värna rörligheten och vi vill naturligtvis se att människors möjligheter att resa utvecklas även i framtiden.

ANNONS

Thomas Lindskog

ordförande i Kungliga Automobil Klubben, västra avdelningen

Anders Ydstedt

ordförande i Kungliga Automobil Klubbens expertråd

ANNONS