Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Elsparkcyklar på allmän mark har ökat explosionsartat och har nu skapat problem med trafikfara som följd, skriver Sofia Karlsson, LRF. Bild: LRF, Janerik Henriksson/TT

Vinstdrivande aktörer utnyttjar allemansrätten

Allemansrätten finns där, lite i det fördolda och utan att väcka särskilt stor uppmärksamhet. En rättighet som tas för given och som är mycket väl förankrad hos oss. De flesta av oss är nog ganska stolta över att den finns. Men den utmanas i dag av kommersiella aktörer som tänjer på den, skriver Sofia Karlsson, LRF.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det råder enligt vår uppfattning en bred enighet om att allemansrätten, i den meningen att den ska ge privatpersoner tillträde till naturen. Det är något som vi ska vara rädda om. Att slå vakt om allemansrätten betyder dock inte att den nödvändigtvis ska vara oförändrad. Vi får inte förledas att tro att allemansrätten är något statiskt. Allemansrätten har utvecklats och den kommer även att behöva fortsätta utvecklas om den ska fungera i framtiden. Vi ser att grunderna för såväl allemansrätten som andra principer vi vant oss att ta för givna nu hotas av förändringar i hur samhället fungerar.

I dag har vi ett samhälle där mycket av det som tidigare skedde nära och ideellt i dag sker av vinstdrivande aktörer. Samtidigt är vi människor rörligare i ett öppnare samhälle och reser mer. Ja, världen har blivit mindre helt enkelt, med innebörden att det lätt kan bli väldigt många av oss på samma ställe samtidigt.

Missbrukas av företag

Inom LRF märker vi av detta när allemansrätten används som juridisk grund av andra företagare som vill driva sin verksamhet på våra medlemmars marker utan att först komma överens om det. Ja, oftast utan att alls ha kontakt med markägaren. Att många sköter sig och gör rätt ska också sägas, men vinstdrivande aktörers missbruk är ändå så omfattande att det utgör ett hot mot den allemansrätt vi lärt oss att vara rädda och värna om.

Vinstdrivande aktörers missbruk är så omfattande att det utgör ett hot mot den allemansrätt vi lärt oss att vara rädda och värna om.

Men det är inte bara våra medlemmar och deras intressen som utmanas i den samhällsförändring som sker. Nu senast var det Stockholms stad som kände sig tvungna att rådfråga polisen om stadens möjlighet att styra upp företagandet kring elsparkcyklar, då verksamheten som dessa kommersiella aktörer bedriver på allmän mark ökat explosionsartat och nu har skapat problem med slängda elsparkcyklar och trafikfara som följd.

Behövs tydligt regelverk

Vi tror det finns en stor enighet att många av de friheter vi utvecklat för enskilda är en omistlig del av Sverige. Samtidigt tycker nog de flesta att det är lika rimligt att det ska krävas av dem som i vinstsyfte vill slå mynt av våra respektive arenor att först komma överens med den som äger arenan – oavsett om det är Stockholms stad eller en enskild markägare.

Det vi önskar se är att politiken tydligt reagerar och agerar för att motverka att allemansrätten utvecklas åt fel håll

För att säkra dessa friheter för framtiden är det avgörande att vi får ett regelverk som gör åtskillnad på privatpersoner och vinstdrivande verksamhetsutövare. Det vi önskar se är att politiken tydligt reagerar och agerar för att motverka att allemansrätten utvecklas åt fel håll.

Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland