Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Bild: Bengt Bendix

Vindkraft inte mindre sårbar

Vill vi verkligen värna om klimatet och möta framtidens behov av elkraft utan ransonering behövs alla fossilfria resurser, dit även kärnkraften måste anses ingå, skriver Lars Wiegert.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Elnätet, 26/11

Företrädare för Svensk Vindkraftförening hävdar att tack vare att vindkraft är distribuerad inmatning är den mindre sårbar för militära angrepp. Det må vara att den är distribuerad, men vindkraft är också slumpmässig som bara levererar när vädret behagar. Det vet säkert försvarsmakten och de vet också att en eventuell angripare hellre ger sig på kraftnätets svaga punkter än att angripa själva kraftverken. Det är både snabbare och effektivare än att ge sig på själva kraftverken.

I själva verket behövs bara lite sprängdeg för att släcka Sverige.

I själva verket behövs bara lite sprängdeg för att släcka Sverige. Självklart har försvarsmakten sett till att klara landets försvar utan att lita till kraftnätet. Vi får hoppas att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, också har beredskap för detta. Annars får landet i övrigt klara sig utan ström eftersom vindkraft med asynkrona generatorer behöver ett starkt elnät med reglerad frekvens för att kunna leverera något alls.

Snopet nog är det för mycket slumpkraft i nätet som är den största risken för strömavbrott. Vattenkraft står i dag för hälften av landets elförsörjning, Den är fullt utbyggd och har redan nått sin maximala reglerförmåga för att möta variationerna i vindkraftsinmatningen.

Om nu vindkraft skulle stå för 50 procent av elproduktionen, varifrån ska eleffekten då komma när det inte blåser om vi har avvecklat kärnkraften?

För att ett elkraftnät ska fungera måste det ständigt vara balans mellan uttagen och inmatad effekt. Om nu vindkraft skulle stå för 50 procent av elproduktionen, varifrån ska eleffekten då komma när det inte blåser om vi har avvecklat kärnkraften? Import från grannländerna kan man knappast lita på, såvida de inte har överkapacitet i form av fossil- eller kärnkraft. Det finns inga batterier i världen som kan lagra halva landets elbehov mera än någon minut. Vem skulle bekosta sådant om inte vindindustrin gör det?

Vill vi verkligen värna om klimatet och möta framtidens behov av elkraft utan ransonering behövs alla fossilfria resurser, dit även kärnkraften måste anses ingå.

Lars Wiegert

civilingenjör med 40 år i elkraftens tjänst