Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Vilseledande? Bayer Pharmas annonskampanj som bland annat syns i landets morgontidningar.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Vilseledande och farlig reklam för testosteron

Vi anser att Bayers reklam är ett tydligt exempel på sjukdomsmångleri, där man säljer en medicin genom att marknadsföra en sjukdom som medicinen påstås bota, skriver Staffan Svensson och Maria Magnusson med anledning av läkemedelsjättens reklamkampanj för sina testosteronpreparat.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Är du man? Humöret inte alltid på topp? Sömnig efter middagen? Aj då, du kan ha den vanliga och allvarliga sjukdomen testosteronbrist! Men lugn, det finns hjälp: gå till doktorn och mät testosteronnivån, så får du en medicin om det ligger lågt. Det fixar dina problem. Gå därför genast till din läkare och hälsa från Bayer!

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Detta är budskapet i läkemedelsjätten Bayers reklamkampanj Let’s talk balls, där en bild på två fotbollar – en ny och välpumpad, den andra sliten och ihopsjunken – symboliserar skillnaden mellan yngre och äldre män. Reklamens syfte är att sälja Bayers receptbelagda gelé med det manliga könshormonet testosteron. Vi skall här visa att Bayers reklam är vilseledande, farlig och dessutom olaglig.

Bayer gör i sin reklam flera ogrundade påståenden. Till att börja med hävdar man att testosteronbrist är en vanlig sjukdom hos äldre män, som uppmanas mäta sitt testosteronvärde. En definition på för lågt används, som gör att 20 procent av alla män över 50 sjukförklaras. Man kopplar sedan den nya sjukdomen till en rad vaga och vanliga symtom som energibrist och minskad entusiasm. Slutligen antyds att symtomen lindras av testosteron.

Ger falsk bild

Lyckas Bayer övertyga folk om detta kan firman gratulera sig till en lysande marknad, eftersom en stor del av den manliga befolkningen då är sjuk och behöver livslång behandling. Men Bayers bild är falsk. Oberoende forskares beskrivning av läget kan sammanfattas som följer:

  • Hos män som åldras sjunker nivån testosteron, men det är oklart var gränsen går mellan normalt och för lågt.

  • Kroniska sjukdomar som diabetes är liksom fetma och allmänt dålig hälsa förknippade med sänkning av testosteron.

  • Av ovanstående följer inte utan vidare att man kan förbättra hälsan (eller motverka hög ålder) genom att tillföra hormonet utifrån. Vad som är hönan och ägget är här oklart.

  • I fall av uttalat lågt testosteron, som vid medfödda körtelrubbningar, bör unga såväl som gamla män behandlas. Sådana fall är dock ovanliga.

  • I de långt vanligare fallen av lätt sänkning i samband med åldrande bör man tvärtom undvika behandling.

 Mer skada än nytta?

Skälet till att testosteronbehandling bör undvikas i dessa fall är att man inte vet om den gör mer skada än nytta. Enda sättet att reda ut frågan är genom stora medicinska studier där behandlingen slumpas ut och jämförs mot placebo (verkningslös substans).

Sådana studier har också gjorts. Den mest uppmärksammade är TOM-studien (2010). Här tilldelades män över 65 med gångsvårigheter och lågt testosteron slumpvis antingen hormon eller placebo i gelé.

Männen i testosterongruppen blev starkare, men studien fick avbrytas i förtid eftersom de också drabbades av mer hjärt-kärlsjukdom. Av 106 män som fick testosteron insjuknade 10 i hjärtinfarkt, kärlkramp, hjärtflimmer, etc. Motsvarande antal i placebogruppen var 1 man av 103.

Till hjärtrisken kommer att behandlingen befaras leda till prostatacancer, vilket nödvändiggör regelbundna blodprover och undersökningar av prostatan via ändtarmen. Användare av gelén måste också undvika hudkontakt med kvinnor i fruktsam ålder, eftersom den är fosterskadande.

Sjukdomsmångleri

Vi anser att Bayers reklam är ett tydligt exempel på sjukdomsmångleri, där man säljer en medicin genom att marknadsföra en sjukdom som medicinen påstås bota.

Reklamen skapar oro genom oseriösa tester som sjukförklarar flertalet män, och är vilseledande genom att antyda att dessa män hjälps av att få testosteron.

Reklamen är olaglig då den i praktiken marknadsför ett receptbelagt preparat till allmänheten.

Reklamen är slutligen farlig, dels genom att den avleder uppmärksamheten från sjukdomar som faktiskt orsaker de symtom som nämns, men också för att testosterongelén i sig kan visa sig vara skadlig.

Staffan Svensson

läkare, primärvården Göteborg

Maria Magnusson

dietist och sjuksköterska, primärvården Göteborg