Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Villaområden är inte en bra affär för någon

Vidsträckta småhusområden är inte en god affär, varken för samhället eller individen, skriver Alvar Palm och Patrik Höstmad, Yimby Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Billiga bostäder, 19/6

Christer Harrysson och Glenn Welander påstår att gruppbyggda småhus skulle vara mer eftertraktade, billigare och energieffektivare än flerbostadshus.

De menar att ”80 procent av befolkningen vill bo i småhus”. Som man frågar får man svar. Frågorna ”vill du bo centralt?”, och ”vill du bo nära en tunnelbanestation?” får också ett rungande ”ja!”.

Undersökningar som Göteborgs stad och SpaceScapes ”Värdeskapande Stadsutveckling” bekräftar att bostadsköpare – även de som väljer småhus – är beredda att betala mycket för närhet till stadskärnan, urbana verksamheter och kollektivtrafik. Betalningsviljan visar att köparna generellt värderar centrala lägenheter högre än perifera småhus när det väl kommer till kritan.

Husens kostnader omfattar mer än bara byggnaderna i sig. Inräknat kostnader för mark, infrastruktur och service blir vidsträckta småhusområden inte en god affär, varken för samhället eller individen. Boende i småhusområden lägger i genomsnitt långt mer pengar på transporter än boende i flerbostadshusområden, då småhusområden tenderar att bli mer bilberoende.

Småhus ger en gles bebyggelse med otillräckligt befolkningsunderlag för kollektivtrafik och med långa avstånd till vänner, arbete, service, handel och nöjen. FN:s klimatpanel IPCC, som sammanställer forskningsläget kring klimatfrågan, är i sin senaste sammanställning tydliga med att gles villabebyggelse inte är hållbar – där är det svårt att klara sitt dagliga liv utan tillgång till bil.

En hållbar stad kräver förhållandevis tät bebyggelse i flerbostadshus för att även kollektivtrafik, cykel och gång – jämte biltrafiken – ska fungera och vara attraktiva. Lösningen för den större barnfamiljen som vill ha en egen gräsmatta är snarare att erbjuda en större andel urbana radhus i stadskvarter.

Alvar Palm

doktor i industriell miljöekonomi, samordnare för Yimby Göteborg

Patrik Höstmad

docent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers, samordnare för Yimby Göteborg