Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

I ett flertal länder i Mellanöstern och Afrika är brott mot kvinnor en del av vardagen. IS krig mot kvinnorna i Kurdistan, Syrien och Irak är bara en fortsättning på och en utvidgning av de grymma förbrytelserna mot kvinnor och barn i stater med så kallat stabila regimer, skriver Amineh Kakabaveh.

Vill stoppa IS krig mot kvinnor och barn

Det krig som i dag utspelas i Syrien och Irak är i stor utsträckning ett krig riktat mot kvinnor och barns rättigheter. Sverige behöver arbeta hårdare för insatser på både kort och långs sikt för att skydda och hjälpa kvinnor och barn i både Mellanöstern och Afrika, skriver bland andra Amineh Kakabaveh (V), ordförande för Varken hora eller kuvad. 

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

För bara tre decennier sedan hade kvinnorna i Mellanöstern en viss, om än begränsad, frihet. Det blodiga krig som nu pågår har en trettioårig förhistoria av systematiskt undertryckande av kvinnor och barns rättigheter. Det tog fart när den folkliga resningen mot shahens regim i Iran kidnappades av det islamiska prästerskapet som skapade en klerikal diktatur och inspirerade fundamentalistiska riktningar inom islam. En konsekvens av orättvisor och klassklyftor i flera länder i regionen.

Dessa terrorgrupperingar tog sig efterhand uttryck i bland andra Al Qaida, Al Nusra, Hizbollah, IS i Asien och  Boko Haram och Al Shabab i Afrika. Terrorgrupperna riktar sig förutom mot kvinnors rättigheter även mot andra religiösa och etniska grupper som assyrier, syrianer, yezider, kurder, turkmener, mandéer med flera. Inom dessa grupper är det kvinnor och barn som drabbas hårdast.

Men det finns även länder där medeltida sedvänjor bevarats och sanktioneras i staternas lagstiftning. IS krig mot kvinnorna i Kurdistan, Syrien och Irak är bara en fortsättning på och en utvidgning av de grymma förbrytelserna mot kvinnor och barn i stater med så kallat stabila regimer. I flera länder har man överseende med våld mot kvinnor, våldtäkter, tvångsäktenskap, könsstympning och mord på kvinnor. Detta sker med hänvisning till religion och tradition. Religion och tradition utgör grundvalen för det juridiska systemet.

Absurd situation

Det finns alltså i dag anledning att verkligen fundera över det absurda faktum att vissa av FN:s medlemsstater styrs av regeringar som förtrycker, förföljer och krigar mot sina länders religiösa och etniska minoriteter och bokstavligen för ett brutalt och våldsamt krig mot halva sin befolkning – mot kvinnor och unga flickor.

Vi kvinnoorganisationer och människorättsaktivister i Sverige förväntar oss att Sverige i FN arbetar betydlig intensivare för frigivning av de bortrövade flickorna i Nigeria, norra Irak och Kurdistan. Dessa unga kvinnor måste befrias, skyddas och ges medicinsk och psykisk vård. 

Tidigare i veckan bildades den nya regeringen och nu ligger stora och hoppfulla förväntningar på utrikesministern Margot Wallström, som själv varit mycket aktiv i frågorna. 

Vi menar att Sverige bör arbeta hårdare än vad som nu sker i både FN och EU för att minst hälften av allt bistånd går till utbildning av kvinnor och flickor. När det gäller utbildningen i frågor rörande kvinnors rättigheter måste denna också nå fram till männen, särskilt i mansdominerade religiösa miljöer. Detta i enlighet med Kofi Annans uppmaning från 2002.

Alla stater som är medlemmar i FN har undertecknat FN:s konvention om mänskliga rättigheter. De flesta har också undertecknat FN:s konvention om kvinnors och barns rättigheter. Flera av dem fortsätter dock att på ett mycket flagrant sätt bryta mot de konventioner de undertecknat, särskilt när det gäller kvinnor och barns rättigheter.

Vi vill att Sverige verkar för att stoppa IS grymheter med stöd av FN.

Att Sverige sänder en delegation för att identifiera och kartlägga de flickor, kvinnor och barn som är bortrövade och frisläppts av IS.

Att Sverige öppnar eller verkar för att öppna ett sjukhus för rehabilitering och skydd för kvinnor och unga flickor och barn och som har varit utsatta för olika former av förbrytelser. De våldtagna kvinnorna kan bära sjukdomar, blivit gravida eller utsatts för en sådan behandling att de lider av allvarliga både fysiska och psykiska trauman till följd av sexuella övergrepp.

Dessa kvinnor måste få skydd för att kunna överleva och gå tillbaka till ett normalt liv. De måste skyddas från den förhärskande hederskulturen och familjeförhållanden baserade på kyskhetskulturen, tradition och sedvänjor som återskapar hederskulturen. Den svenska regeringen borde, för att rikta uppmärksamheten på kvinnor och barns lidande, också ta initiativ till en internationell konferens om kriget mot kvinnor och barn i Mellanöstern och Afrika.

Amineh Kakabaveh (V)

Ordförande och grundare av Varken hora eller kuvad 

S-kvinnor distrikt Stockholm  

Liberala kvinnor

Humanisterna

Internationella Kvinnoförbundet, IKF

Iranska Kvinnors kamp för frihet, IKKF

Assyriska kvinnoförbundet

Irakiska kommittén för kvinnors rättigheter, IKKR

Kibele, kvinnoförening i Husby

Kurdiska kvinnoföreningen Amara

Alevitiska kvinnoföreningen i Sverige

Kvinnors Rätt