Rannebergen. Vi vill ha öppenhet, transparens och insyn. Vi vill inte ha affärer som görs upp bakom stängda dörrar över huvudet på boende i stadens allmännytta, skriver Theo Papaioannou (VV) och Catarina Pettersson (VV).
Rannebergen. Vi vill ha öppenhet, transparens och insyn. Vi vill inte ha affärer som görs upp bakom stängda dörrar över huvudet på boende i stadens allmännytta, skriver Theo Papaioannou (VV) och Catarina Pettersson (VV).

Vill ni verkligen ha tillbaka mygelkulturen?

Försäljningen av bostäder i Rannebergen till Victoria Park blev lyckligtvis inte av. Men kommunfullmäktiges beslut om nya ägardirektiv för allmännyttans bolag öppnar nu dörren för att liknande bytesaffärer kan gå igenom utan att passera via kommunfullmäktige. Vi kommer att göra allt för att förhindra detta, skriver Theo Papaioannou (VV) och Catarina Pettersson (VV).

ANNONS

I spåren av den infekterade Rannebergsaffären, som rev upp en hel del känslor hos de boende, har nu Socialdemokraterna och Alliansen gemensamt begränsat insynen vid eventuella framtida försäljningar. De gjorde detta genom att ta bort en lydelse i alla de kommunala bostadsbolagens ägardirektiv (bland andra Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder).

Formuleringen löd: ”Om en eventuell koncernextern fastighetsförsäljning blir aktuell ska, efter moderbolagets godkännande, kommunfullmäktiges ställningstagande inhämtas.”.

Man tog alltså bort direktivet som sa att Göteborgs högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, ska hantera fastighetsförsäljningar inom allmännyttan.

Vägvalet är kritiskt till hur denna formulering kan strykas med tanke på den mygelkultur som Göteborg dras med. Det känns som att den politiska ledningen och oppositionen över huvudtaget inte lärt sig något trots granskningskommissionens gedigna rapport som presenterades 2013. Det kanske är dags att läsa den en gång till?

ANNONS

Vill inte Socialdemokraterna och Alliansen ha transparens och insyn?

Folkvalda politiker i kommunfullmäktige är ägare av de kommunala bolagen enligt kommunallagen. Man reglerar bolagens rörelsefrihet via ägardirektiv för att de inte ska kunna göra annat än det som kommunfullmäktige beslutat. Bolagens styrelsemedlemmar behöver inte heller vara valda av göteborgarna utan kan vara det av Göteborgs största partier. I bolagens styrelser är det också flera valda partier som inte har någon representation, Vägvalet till exempel, och därmed har vi ingen direkt insyn. Vi nåddes inte av denna förändring i ägardirektivet förrän det kom upp i kommunfullmäktige. Och då har ärendet varit på remiss bland bolagen ett tag innan. Inte ens media hade uppfattat att denna ändring var på gång.

Tar genväg för att nå målen

På kommunfullmäktiges senaste möte den 18 januari debatterades frågan som vi ser som en av de viktigaste på länge. Göteborg befinner sig i en expansiv fas där mycket händer, vissa saker håller vi med om, andra inte. Att bygga är prioriterat eftersom det råder bostadsbrist. Den politiska rödgröna ledningen har satt upp bostadsmål, det vill säga hur många bostäder som ska byggas. Framtiden AB har ett mål på 1 400 bostäder. I vår värld innebär det att man når målet genom att skapa förutsättningar på obebyggd mark.

ANNONS

Men den politiska styrelsen för Framtiden AB, med dess ordförande, Lars Johansson (S) i spetsen, har kommit på den briljanta idén att använda befintligt fastighetsbestånd i byteshandel med privata aktörer inom allmännyttan för att uppnå målen. Rannebergen var ett sådant exempel. En privat aktör sitter på mark i Lövgärdet som kan bebyggas omgående och för att komma åt den erbjuder kommunen att delar av Rannebergen säljs till aktuell aktör för att komma åt marken. På så sätt kan Lars Johansson (S) bocka av målet med 300 lägenheter som ”ska” byggas i Lövgärdet.

Saknar bra förklaring

Om man i stället tar vilken annan mark som helst i Göteborg så måste denna passera genom detaljplanprocessen som i dag dras med stora köer. Då finns risken att man inte kan räkna hem de lägenheterna för att slå sig för bröstet och visa att man klarat det politiska målet. Det politiska målet har blivit viktigare än göteborgarna som bor i allmännyttans bostäder. Så får det inte vara!

Varken kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) eller vice ordförande Jonas Ransgård (M) hade något svar på vår fråga om varför lydelsen togs bort. Hermansson försökte vid två tillfällen förklara men i stället väcktes fler frågor än svar. Vid ett tillfälle uttryckte Hermansson att Göteborgs utveckling kommer att kräva ”flera sådana här affärer som i Rannebergen” för att uppnå målen. Nej, det får inte förekomma säger vi i Vägvalet.

ANNONS

Vi vill ha öppenhet, transparens och insyn. Vi vill inte ha affärer som görs upp bakom stängda dörrar över huvudet på boende i stadens allmännytta. Vi kommer göra allt för att förhindra detta.

Theo Papaioannou (VV)

gruppledare kommunfullmäktige, Vägvalet

Catarina Pettersson (VV)

ledamot kommunfullmäktige, Vägvalet

ANNONS