Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vill inte genomföra det man själv håller på med

Tyvärr finns känslan av att de rödgröna säger nej till vårt förslag att minska kostnaderna för försörjningsstöd för att det råkar komma från fel politisk håll. Och för att deras rödgröna kollegor i SDN Angered hämtat inspiration i frågan från moderatstyrda kommuner, skriver Maria Rydén (M) och Hampus Magnusson (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Försörjningsstödet, 1/3 och 10/3

Ali Moeeni (S), Yvonne Palm (V) och Hillevi Werring (MP) i Angereds stadsdelsnämnd håller med oss om att staden behöver arbeta annorlunda för att minska kostnaderna för försörjningsstöd och säger samtidigt att det är just det man gör i Angered. De konstaterar också att man i Angered redan arbetar med motsvarande arbetsmetoder som i Solna.

I remissvaren till vår motion instämmer också många av stadsdelsnämnderna i vårt förslag om tydligare uppföljning genom bland annat hembesök och genom att ställa krav på motprestation för försörjningsstöd samtidigt som man efterlyser tydligare regelverk och stöd från staden centralt.

Borde bifallit vår motion

Utifrån detta hade man alltså kunnat utgå från att motionen skulle bifallas med rödgrönt stöd i kommunfullmäktige och att staden därmed tar ett viktigt steg att minska bidragsberoendet, sänka kostnaderna för försörjningsstöd och höja legitimiteten för systemet.

Men samma dag som Moeeni (S) med flera skriver på GP Debatt lämnar deras rödgröna partikamrater in ett yrkande till kommunstyrelsen om att inte bifalla förslaget. De anser att det finns "avsevärda juridiska tvetydigheter och betänkligheter" och att det inte är "ekonomiskt försvarbart".

För allvarligt att skratta åt

Så samtidigt som vissa rödgröna företrädare anser att vi slår in öppna dörrar och "går över ån efter vatten" så anser andra rödgröna företrädare att våra förslag är tveksamma juridiskt och inte ekonomiskt försvarbara. Hade inte ämnet varit allvarligt för stadens utveckling hade vi kunnat se humorn i det hela.

Tyvärr finns känslan av att de rödgröna säger nej till förslaget, inte för att de tycker det är dåligt, utan för att det råkar komma från fel politisk sida och att inspirationen hämtats från moderatstyrda kommuner.

Maria Rydén (M)

kommunalråd

Hampus Magnusson (M)

biträdande kommunalråd