Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Tre generationer moderatledare. Alla har gjort rätt utifrån rådande omständigheter, skriver Ingamaj Wallertz Olsson.

tt: Vilket Sverige vill du ha?

Vi är nu i ett läge där en majoritet av partierna i Sveriges riksdag i stort sett är överens om migrationspolitiken. Ändå låter vi den dominera debatten. Nu måste andra frågor komma högst på dagordningen, skriver Ingamaj Wallertz Olsson.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Ett sant politiskt ansvarstagande och agerande är att förhålla sig till den situation ett historiskt skeende skapar, förändringarna i vår omvärld prövar vår förmåga och våra beslut.

Då flyktingströmmen på grund av kriget i Syrien, med början 2011, briserade var det rätt och accepterat av en majoritet i Sverige att ha en generös flyktingpolitik. Situationen då ställde krav på engagemang och öppenhet.

Nu har vi andra förutsättningar i vår omvärld och här hemma. Då ställer det politiska uppdraget andra krav på oss. Effekterna av flyktingströmmen 2015 – 2016 måste nu hanteras. Vi är inne i fas två i vårt ansvar. Att integrera alla de nyanlända. De ska lära sig det nya landets språk och normer, lagar och kulturmönster och hitta det arbete som ger en egen försörjning.

Nu börjar arbetet

Vi har nu att genomföra det stora arbetet att bygga en stor volym nya bostäder och att bryta utanförskap genom att öppna vägar in på arbetsmarknaden. Den arbetsmarknad som formligen skriker efter fler att anställa.

Effekterna av flyktingströmmen 2015 – 2016 måste nu hanteras. Vi är inne i fas två i vårt ansvar.

Jag är stolt över den politik som fördes under Fredrik Reinfelds (M) tid som partiordförande och statsminister. Jag är också stolt över det mod och den insikt som Anna Kinberg Batra (M) visade då hon inledde omorientering utifrån nya förutsättningar, på samma sätt som jag till fullo ställer mig bakom den inriktning som nu Ulf Kristersson (M) fullföljer.

Sverigedemokraterna har en uppfattning som inte förändras oavsett omgivning, det som var fel då är fel nu och tenderar att även fortsättningsvis vara fel.

Vi är nu i ett läge där en majoritet av partierna i Sveriges riksdag i stort sett är överens om migrationspolitiken. Ändå låter vi den dominera debatten.

Inga segrar är eviga

Nu måste andra frågor komma högst på dagordningen. Kvalitet och tillgänglighet inom sjukvården, skolans förmåga att engagera alla elever och den allt mera brännande frågan om gängkriminalitetens grepp om delar av samhället.

Nu har vi att värna om de framsteg som gjorts under senare årtionden på den personliga frihetens område. Likvärdiga rättigheter oavsett sexuell läggning, kvinnornas ställning på arbetsmarknaden och möjligheten för båda föräldrarna att vara aktiva och deltagande föräldrar.

Inga segrar i det avseendet kan betraktas som för alltid vunna, läs de olika partiernas partiprogram noga.

Ingamaj Wallertz Olsson

moderat