Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Viktigt steg mot fossilfri fjärrvärme i Göteborg

Klimathotet påverkar oss alla och vi måste alla ta ansvar. Göteborgs Energi ska nu minska koldioxidutsläppen med hela 95 000 ton per år. Det motsvarar årsutsläppen från en fjärdedel av alla bilar i Göteborg. Ett modigt beslut vi är stolta över, skriver Elisabeth Undén (MP) med fler från Göteborg Energis styrelse.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Fjärrvärmen är både billig och klimatsmart. Göteborgs Stads klimatstrategiska program säger att vi ska ha en helt fossilfri fjärrvärme till 2030 och nu tar Göteborg Energi ett viktigt steg i det arbetet.

De klimatåtgärder som Göteborg Energi nu genomför är att öka användningen av biogas istället för naturgas och att i större utsträckning använda biobaserade anläggningar före fossilbaserade anläggningar.

Nytt biokraftvärmeverk

För att nå målet att Göteborgs fjärrvärme år 2030 ska komma från förnybara eller återvunna källor planerar vi för en ny kraftvärmeanläggning baserad på biobränsle. Eftersom anläggningen också producerar el förstärker vi elbalansen vilket gör det lättare att nå Energiöverenskommelsens målsättning om ett fossilfritt elsystem. Med styrbar elproduktion kommer vi göra plats för mer väderberoende elproduktion, så som sol och vind.

Utbyggnaden av Göteborgs fjärrvärmenät påbörjades på 1950-talet och har befriat oss från oljeberoendet och gjort luften betydligt renare att andas. I dag produceras fjärrvärmen i Göteborg till 90 procent av förnybara eller återvunna källor som spillvärme från raffinaderier och sopförbränning. Överbliven värme tas till vara och återanvänds i ett lokalt kretslopp.

Internationellt får vårt system mycket uppmärksamhet och vi är stolta över att nu gå vidare med fler åtgärder för att göra systemet ännu bättre.

Elisabeth Undén (MP)

ordförande Göteborg Energi

Gunnar Westerling (S)

vice ordförande Göteborg Energi

Roland Rydin (M)

vice ordförande Göteborg Energi