Genom bibliotekarien får eleverna tillgång till allt som ett bibliotek kan erbjuda. Skolbibliotekarier expertområden innefattar informationskompetens, informationssökning, källkritik och digital kompetens. De är ofta skolans kulturombud och bjuder in poeter och konstnärer till biblioteket, skriver debattören.
Genom bibliotekarien får eleverna tillgång till allt som ett bibliotek kan erbjuda. Skolbibliotekarier expertområden innefattar informationskompetens, informationssökning, källkritik och digital kompetens. De är ofta skolans kulturombud och bjuder in poeter och konstnärer till biblioteket, skriver debattören. Bild: Pontus Lundahl/TT

Viktigare med skolbibliotekarie än ett fullt utrustat bibliotek

På presskonferensen förra veckan om regeringens nya satsning på bemannade skolbibliotek säger Johan Pehrson (L) ”först bokhyllor, sen böcker, sen bibliotekarier – det är svårt att börja i andra änden”. Jag föreslår att vi börjar i andra änden – skolbibliotekarier först, skriver Ulrika Centerwall.

ANNONS

Ett skolbibliotek drivs bäst av en utbildad bibliotekarie. Men i brist på ett fullständigt och välutrustat skolbibliotek, eller i väntan på ett sådant, kan en bibliotekarie anställd på en skola fortfarande utföra en stor del av sitt professionella arbete. För att uppfylla skollagens nuvarande skrivning om att ge alla elever tillgång till skolbibliotek har många skolor i dag boksamlingar av varierat slag, ibland bara en bokhylla i en korridor, ibland ett låst bokrum dit lärare och elever kan gå och hämta skönlitteratur. Det är oftast en lärare eller annan person på skolan som ansvarar för dessa boksamlingar.

För att samlingarna ska utgöra material i skolans pedagogiska arbete för läsning krävs däremot en bibliotekarie som kurerar, gallrar, gör ett urval och köper in nytt. Det krävs också en bibliotekarie för att böckerna på bästa sätt ska kunna användas för att arbeta läsfrämjande med eleverna, med boktips och inspiration.

ANNONS

Bli medborgare

Att ha tillgång till bibliotek genom livet är en del av att få växa och bli medborgare så som skolbibliotekarien Sofia Larsson så starkt beskriver i GP 18 september. Genom bibliotekarien får eleverna tillgång till allt som ett bibliotek kan erbjuda. Skolbibliotekariers expertområden innefattar informationskompetens, informationssökning, källkritik och digital kompetens. De är ofta skolans kulturombud och bjuder in poeter och konstnärer till biblioteket. De har en viktig roll i skolans demokratiska arbete, är inte sällan engagerade i värdegrundsarbetet och har en nära kontakt med elevhälsan. Mycket av detta arbete kan göras utan ett fullt utrustat biblioteksrum – eller i väntan på ett sådant. Den nyanställda skolbibliotekarien kan också vara den som skapar biblioteket, som köper in möblerna, gör skyltningen och organiserar samlingarna. Varför ska andra professioner på skolan skapa ett rum som ska utgöra arbetsplats och kärna för verksamheten för en framtida bibliotekarie?

Forskningen visar snarare att det är just bibliotekarien som är kärnan för hela verksamheten. Hen är verksamhetsutvecklaren och projektledaren för skolans läsfrämjande arbete, för arbetet med medie- och informationskunnighet och det demokratiska uppdraget. När Lotta Edholm (L) påtalar att det saknas bibliotekarier är det en sanning med modifikation. Det finns många bibliotekarier som gärna arbetar i skolor, problemet är snarare att det inte finns genomtänkta tjänster på skolor som känns lockande för en bibliotekarie att söka.

ANNONS

Forskningen visar snarare att det är just bibliotekarien som är kärnan för hela verksamheten

Samtidigt är skolbibliotekarier och biblioteksforskare nu förväntansfulla. Den skolbiblioteksutredning som kom 2021 innehöll en rad förslag som togs emot positivt av de flesta remissinstanser, däribland förslaget om en lagändring i skollagen som skulle kräva att skolbiblioteken i skolorna bemannas av just utbildade bibliotekarier. En sådan lagändring kan nu vara på väg.

Ulrika Centerwall, skolbiblioteksforskare

usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökLocationclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Kommentarer

Kommentera

Kommentera artikeln

Vad tycker du? Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS