Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Viktigare än någonsin att lärare rustas för att lära ut källkritik

Det demokratiska offentliga samtalet får aldrig tystna på grund av främmande makts påtryckningar. Nu mer än någonsin måste svenska folket bli proffs på att hitta källor som är rimliga att lita på. Här är skolans och lärarnas roll ovärderlig. Men mer utbildning och bättre förutsättningar behövs, skriver Emelie Fransson, ordförande i Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det börjar med lärarutbildningarna. För att klara det demokratiska fostransuppdraget som skolan har, behöver vi lärarstudenter skaffa oss ännu bättre verktyg för att kunna lära ut till eleverna att vara extra källkritiska i oroliga tider. Det handlar också om källtillit, att våga lita på trovärdiga källor.

Putins invasion av Ukraina har lett till ett oroande försämrat säkerhetspolitiskt läge. Cyberhotet är fortsatt högt och Försvarsmakten uppmanar alla till att vara på sin vakt, att vara källkritiska gentemot vilken information man tar del av samt naturligtvis också vilken man delar vidare.

Påverka valutgången

Vi lever i en turbulent tid. Mer än hälften av svenskarna känner stor oro för att desinformation kommer användas från främmande makt för att påverka valutgången 2022, enligt Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet: Valspecial 2022 som släpptes i dagarna.

Grunden för all källkritik är givetvis ämneskunskaper. Du kan med säkerhet ifrågasätta ett påstående när du har en uppfattning om att det påstådda inte stämmer. Vem som helst kan lära sig att fråga ”varför då”, men endast den med ämneskunskap kan säga ”det där stämmer inte därför att…”.

Skollagen säger att skolan har ett ansvar i att fostra demokratiska medborgare. Detta uppdrag är brett och innefattar flera olika delar, däribland att utbilda unga i att kunna förhålla sig kritiskt till informationsflödet.

Över hälften anser inte att lärarutbildningen gav dem den grund som krävs för att klara detta uppdrag, och en tredjedel upplever ett behov av fortbildning inom området

En undersökning av Lärarnas Riksförbund visar att en tredjedel av lärarna anser att de inte ges rätt förutsättningar att utföra det demokratiska fostransuppdrag skolan ålagts. Över hälften anser inte att lärarutbildningen gav dem den grund som krävs för att klara detta uppdrag, och en tredjedel upplever ett behov av fortbildning inom området.

Lärarstudenternas organisering inom Lärarnas Riksförbund anser att det är av yttersta vikt att lärarutbildningarna håller oss uppdaterade kring de sociala plattformarnas ständiga utveckling. Inte sällan är eleverna redan på plattformar och kommunicerar på nya sätt som vi inte alltid hänger med på. Därför är både utbildning, och fortbildning för dem som redan är yrkesverksamma lärare, extremt viktigt.

Aldrig har lärarnas roll i att värna det demokratiska samtalet liksom att lära ut källkritik varit så angeläget som nu. Ändå nämns frågorna mest i förbifarten under lärarutbildningen.

I ljuset av det försämrade säkerhetspolitiska läget, handlar allmänhetens förmåga till källkritik i förlängningen om hela Sveriges säkerhet.

Emelie Fransson, ordförande i Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening