Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi vill storsatsa på fritidshemmen

Skolan i Göteborg är på väg åt rätt håll. Våren 2018 gick fler elever ut år 9 med godkända betyg i alla ämnen än året innan. För att driva fram fortsatta förbättringar vill vi storsatsa på fritidshemmen, ge rektor större möjligheter och prioritera ordning och reda, skriver Ann-Sofie Hermansson (S) och Ingrid Andreae (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Göteborgs skola, 21/8

Helene Odenjung (L) lyfter i sin artikel om skolan tre områden inför valet; tidiga insatser, lärare och särbegåvade barn. Inom alla tre områden har insatser redan gjorts eller är på gång, här råder samsyn mellan Socialdemokraterna och Liberalerna. Vi är förvånade över att L inte har mer att komma med än detta.

För att lyfta skolan vill vi agera betydligt skarpare.

Alla barn ska kunna gå på fritids. Det är i de tidiga åren i en människas liv som insatserna gör störst skillnad. Genom att ge fler elever möjlighet att gå på fritidshem efter skoltid ökar vi chanserna för fler att klara skolan. Vi lägger 60 miljoner kronor på att stärka fritidshemmen – med bland annat utökade lokaler samt mer och bättre utbildad personal – och öppna upp fritids även för barn till arbetslösa och föräldralediga.

Ge rektor större möjligheter. Göteborg skolor ska ha de bästa rektorerna: pedagogiska ledare med beslutsamhet att skapa studiero och en god arbetsmiljö. Varje rektor ska ha stöd av minst en kvalificerad person, en biträdande rektor eller intendent som har kompetens att agera självständigt i frågor som rör exempelvis föräldrakontakter, fastighetsskötsel och administration. Rektor ska kunna fokusera på huvuduppdraget och hjälpa lärarna att utveckla undervisningen. Rektor ska få förtroende att relativt fritt förfoga över skolans budget över två till tre år, för att möjliggöra långsiktigt utvecklingsarbete för en bättre skola.

Lugn och ro i skolan. Det är rektorernas ansvar att se till att de disciplinära åtgärder som är tillgängliga enligt skollagen faktiskt används när det finns behov. Det är rektor som i slutänden avgör vilken kultur som ska råda på skolan. Rektorer ska få centralt stöd i sitt arbete att skapa studiero för eleverna. Det kan exempelvis handla om fortbildningsinsatser i konflikthantering för personalen.

Till skillnad från Odenjung väver vi dessutom in dessa och andra åtgärder i ett starkt jämlikhetsperspektiv. Resurserna behöver fördelas jämlikt med en hög socioekonomisk viktning. För att alla barn och unga i Göteborg ska ha lika goda chanser i skolan är det en nödvändighet.

Vi vill stärka den positiva trenden i skolan. Alla elever har rätt till bra fritids, en närvarande rektor och en lugn studiemiljö.

Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunstyrelsens ordförande

Ingrid Andreae (S)

ledamot och ordförande i utbildningsnämnden