Legalisering av dödshjälp skulle kunna innebära risk för stigmatisering av personer med funktionsnedsättning – en diskussion om vilka liv som är ”värda att levas”. Förutom att patientens beslutskompetens kan vara svår att fastställa, så kan det finnas risk för att patienter känner sig pressade att begära dödshjälp, att de ångrar sig, att beslutet beror på en depression eller att återstående livslängd är felbedömd.
Legalisering av dödshjälp skulle kunna innebära risk för stigmatisering av personer med funktionsnedsättning – en diskussion om vilka liv som är ”värda att levas”. Förutom att patientens beslutskompetens kan vara svår att fastställa, så kan det finnas risk för att patienter känner sig pressade att begära dödshjälp, att de ångrar sig, att beslutet beror på en depression eller att återstående livslängd är felbedömd. Bild: Jae C. Hong

Vi vill inte ha en diskussion om vilka liv som är värda att levas

Vi i Läkarförbundet är emot att dödshjälpsfrågan förminskas till en fråga om en parlamentarisk utredning eller inte eftersom ett införande drastiskt skulle förändra läkarrollen vars främsta uppgift är att läka och bota, inte möta lidande med dödshjälp, skriver Torsten Mossberg.

ANNONS

Replik

3/2 Släpp motståndet och kräv en utredning om frivillig dödshjälp

Frågan om dödshjälp är betydelsefull och diskuteras kontinuerligt av Sveriges läkarförbund. Det har dock inte kommit någon motion i frågan till Läkarförbundets fullmäktige under de senaste fem åren. Vi upplever alltså ingen medlemsefterfrågan bland våra drygt 55 000 medlemmar, för en förändrad reglering.

Som den medicinska professionens organisation är vi inte emot att dödshjälpsfrågan utreds i syfte att samla information och klargöra kunskaps- och forskningsläget. Däremot är vi emot en parlamentarisk utredning, eftersom en sådan syftar till att ändra lagar. Vi anser inte att det finns skäl att ändra gällande lagstiftning i fråga om dödshjälp. Frågan om dödshjälp får inte förminskas till att handla om en parlamentarisk utredning eller inte, dödshjälp där läkare förväntas medverka handlar om en radikal förändring av läkarrollen.

ANNONS

Tagit avstånd

Världsläkarorganisationen, World Medical Association (WMA) har i WMA Declaration on Euthanasia and Physician-Assisted Suicide (2019) mycket tydligt tagit avstånd från dödshjälp och läkarassisterat självmord. I läkaretiken ingår att: ”Läkaren ska besinna vikten av att skydda människoliv och får aldrig vidta åtgärder som syftar till att påskynda döden.” Sjukvårdens uppgift är att ge vård och bota, behandla och lindra sjukdomar. Dödshjälp bör inte vara samhällets svar på lidande och är inte i samklang med sjukvårdens syfte.

Dödshjälp inom sjukvården står även i strid med Sveriges nollvision för suicid. Legalisering av dödshjälp skulle kunna innebära risk för stigmatisering av personer med funktionsnedsättning – en diskussion om vilka liv som är ”värda att levas”. Förutom att patientens beslutskompetens kan vara svår att fastställa, så kan det finnas risk för att:

– patienten känner sig pressad att begära dödshjälp för att underlätta för eller inte vara en börda för anhöriga, vården eller samhället

– patientens önskemål bottnar i en behandlingsbar depression

– återstående förväntad livslängd, vilken kan påverka patientens inställning, felbedöms

– patienten ångrar sig, men sedan inte vågar dra tillbaka sitt önskemål

Bland dem som får dödshjälp i Nederländerna finns nu individer med demens, depression och minderåriga.

Om dödshjälp tillåts visar erfarenheter från bland annat Nederländerna att regleringen med tiden kan bli allt mer tillåtande. Bland dem som får dödshjälp i Nederländerna finns nu individer med demens, depression och minderåriga.

ANNONS

Vi anser framförallt att den palliativa vården måste prioriteras och få mer resurser och möjligheter att lindra smärta, oro och ångest hos döende. Tilliten för läkare får inte äventyras och frågan om dödshjälp är fortsatt mycket aktuell i Läkarförbundet och Etik- och ansvarsrådet kommer i mars att diskutera en medlemsundersökning på temat, i syfte att bidra med fler perspektiv.

Torsten Mossberg, ledamot i Läkarförbundets styrelse och ordförande i Etik- och ansvarsrådet, EAR

usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökLocationclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS