Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi vill bygga ett Göteborg där drömmar blir verklighet

För att alla göteborgare ska kunna leva sin dröm, känna sig trygga och få den vård, skola och omsorg de har rätt att vänta sig behöver vi nya politiska svar och ett nytt sätt att styra Göteborg. Utmaningarna är stora, men det är även möjligheterna, skriver Alliansen i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborg är en fantastisk stad. Samtidigt finns det många problem som kräver nya politiska svar. Efter 24 år med rödgrönt styre är det hög tid för ett maktskifte. I dag presenterar vi vår budget för 2019. Den prioriterar kommunens grunduppdrag. Det handlar bland annat om förskolan, skolan, socialtjänsten, äldreomsorgen och tryggheten. Inför nästa mandatperiod lanserar vi ett helt nytt sätt att styra Göteborg. Tiden för socialdemokratiskt förvaltande är över.

Kvalitet och lärande i fokus

Under flera år har förskolan och skolan prioriterats bort i Göteborg. Vi lanserar omfattande satsningar och reformer för ökad kvalitet och lärande.

Förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet. Genom pedagogik, lek och omsorg kan barn nå sin fulla potential. Barn och föräldrar ska erbjudas en förskola med hög kvalitet och mindre barngrupper. Arbetsmiljön i förskolan måste förbättras. Rätten att välja bland en mångfald av förskolor är självklar för oss och ska försvaras.

Kunskap är varje människas viktigaste redskap för att växa och möjliggöra drömmar. Varje barn som växer upp i Göteborg ska ha chans att utvecklas och välja sin väg i livet. Alla elever ska mötas av en likvärdig kunskapsskola med höga förväntningar. Kunskapsresultaten måste lyftas, det ska vara lugn och ro i alla klassrum och arbetsmiljön samt löner måste förbättras. Det är så vi lyfter skolan, det är så frihet skapas. Det är så vi lyfter människor.

En socialtjänst med tid och goda arbetsvillkor

Samhället har ett viktigt uppdrag att stötta människor i utsatta situationer när den egna förmågan inte räcker till. I dag är socialtjänsten pressad och tiden för mötet med den enskilda människan räcker inte till. Så behöver det inte vara. Socialtjänsten i Göteborg ska präglas av kvalitet, tid och goda arbetsvillkor, inte minst för det förebyggande arbetet. Därför avsätter vi ytterligare resurser för att stärka och möjliggöra detta.

Valfrihet och värdighet i äldreomsorgen

Införandet av valfrihet inom hemtjänsten och daglig verksamhet är viktiga segrar för att öka den enskildes frihet i Göteborg. Det är två viktiga steg, men fler frihetsreformer ska genomföras. Valfrihet och värdighet går hand i hand.

Bland det första vi gör efter maktskiftet är att förbereda för införandet av frihet att välja äldreboende, för den som behöver det. I dag köar hundratals äldre för en plats på ett boende i Göteborg. Vi tillför resurser som möjliggör 100 nya äldreboendeplatser och minst lika många nya trygghetsboenden.

Kommunen är till för invånarna, inte tvärtom. Därför måste den ekonomiska politiken och styrningen av kommunen läggas om.

Men platsbristen är inte det enda problem som finns inom äldreomsorgen. Det är oerhört viktigt att bryta den isolering och ofrivilliga ensamhet som många äldre upplever. Också för detta avsätter vi resurser som ger möjlighet till hemlagad mat, att komma ut för promenader oftare, att få hjälp av dietister och bredda träffpunkternas verksamhet. Vi gör också en storsatsning på välfärdsteknik. Detta möjliggör bättre kvalitet och värdighet i äldreomsorgen.

Trygghet i hela Göteborg

Brottslighet, försäljning av droger och skottlossningar på öppen gata skapar ökad otrygghet, som i förlängningen äventyrar hela samhällskontraktet. Kampen mot den organiserade brottsligheten måste intensifieras och tryggheten i det offentliga rummet måste öka. Rättssäkerhet och tillit mellan människor är avgörande för ett tryggt och välfungerande samhälle.

Alliansen tillför stora resurser för att stärka polisen under de kommande åren men också här i Göteborg krävs åtgärder för att öka tryggheten. Vi har ett brett program med trygghetsskapande och förebyggande insatser, där både civilsamhället och skolan spelar avgörande roller.

Tillväxt och god styrning skapar bättre välfärd

Goda villkor för företag och företagare skapar tillväxt och fler jobb, det är så välstånd byggs. Politiker skapar inte jobb, men ska underlätta för företagare att göra det. Företags- och näringslivsfrågorna har under alltför många år varit i skymundan.

Fler måste gå ifrån passivt bidragsberoende till jobb och egen försörjning. Det kräver satsningar på jobb, förbättrade språkkunskaper, vassare utbildning och fler bostäder. Alla människor ska utifrån sina egna förutsättningar ta ansvar för den egna försörjningen och ta del av sina rättigheter och skyldigheter.

Kommunen är till för invånarna, inte tvärtom. Därför måste den ekonomiska politiken och styrningen av kommunen läggas om. Under 2019 sjösätter vi ett helt nytt sätt att styra och leda Göteborg, med tydliga mål och smartare uppföljning. Det är nödvändigt för att komma tillrätta med stadens problem.

Vi vill att varje människa ska få möjlighet att bygga sin egen dröm och samtidigt bidra till det gemensamma samhället. Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet ser att Göteborg både har stora utmaningar och stora möjligheter. De möter vi tillsammans.

Jonas Ransgård (M)

oppositionsråd

Helene Odenjung (L)

oppositionsråd

David Lega (KD)

oppositionsråd