Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi värnar de fristående förskolorna i Göteborg

Vi förstår att de fristående förskolorna känner oro över stadens nya modell för fördelning av resurser. Vi följer utvecklingen noga och är beredda att agera, skriver Anneli Rhedin (M) och Kristina Tharing (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det har blossat upp en debatt om Göteborgs nya modell för att fördela pengar till förskolorna. Företrädare för Fria förskolor, FSO, varnar för att de nya reglerna kan leda till att mindre fristående förskolor tvingas stänga. FSO säger i en debattartikel i GP (6/10) att ”Göteborgs stads styrande politiker lyser med sin frånvaro”.

Övergången till en ny så kallad resursfördelningsmodell är en stor omställning för alla förskolor i staden, såväl fristående som kommunala. Med ett nytt sätt att räkna ut ersättning följer ofta ett behov av att se över verksamheten. De små fristående förskolorna har de minsta marginalerna och vi har förståelse om företrädarna för dessa känner oro. Därför vill vi förtydliga vår ståndpunkt.

Vi ser positivt på att Göteborgs kommunala förskolor har samlats under en gemensam nämnd. För första gången får förskolor likadana förutsättningar över hela staden. Vi är dock inte överens med de rödgröna om alla former. När den nya förskolenämnden beslutade om en gemensam modell för att fördela pengar ville allianspartierna ha en högre grundpeng än de rödgröna. Tyvärr vann de rödgröna omröstningen i förskolenämnden. Vi tror fortfarande att en högre grundpeng hade varit bättre.

Moderaterna värnar de fristående förskolorna och vi kommer självklart att agera om så behövs. Vi följer utvecklingen noggrant.

Den nya modellen för att fördela pengar kommer att omfatta de fristående förskolorna först från årsskiftet. Men redan innan förskolenämnden startade den förste juli i år var vi medvetna om att FSO hade farhågor om hur modellen skulle kunna komma att påverka de mindre fristående skolorna.

Vi hade också möte med Mimmi von Troil från FSO och företrädare från mindre förskolor och föräldrakooperativ. I förskolenämnden ställde vi oss bakom ett uppdrag till förvaltningen att belysa de ekonomiska effekterna av förändringen för de mindre fristående enheterna. Vi väntar just nu på resultatet av det uppdraget. Först då vi fått återkoppling vet vi om och hur vi behöver gå vidare med frågan.

Moderaterna värnar de fristående förskolorna och vi kommer självklart att agera om så behövs. Vi följer utvecklingen noggrant.

Anneli Rhedin (M)

andre vice ordförande förskolenämnden

Kristina Tharing (M)

oppositionsråd