Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Gerd Lärfars, docent, specialist i internmedicin och hematologi, ordförande NT-rådet och Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik, Linköpings universitet, Etisk rådgivare, Västra Götalandsregionen.

Vi värnar allas behov av effektiva läkemedel

När ett läkemedel är orimligt dyrt i förhållande till den effekt som det ger är det vårt ansvar att säga nej till det läkemedlet så att våra resurser kan användas till andra värdefulla insatser inom vården, skriver Gerd Lärfars och Lars Sandman, NT-rådet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Dyra läkemedel, 21/10 och 28/10

Våra gemensamma resurser för vård och läkemedel ska användas på ett rättvist och effektivt sätt. NT-rådets uppdrag är att värdera ett läkemedels värde vid användning i svensk vård och målet är att så många patienter som möjligt ska få tillgång till de effektiva läkemedel som i dag finns att tillgå.

När ett läkemedel är orimligt dyrt i förhållande till den effekt som det ger är det vårt ansvar att säga nej till det läkemedlet så att våra resurser kan användas till andra värdefulla insatser inom vården. Glädjande nog har vi under många år haft en utveckling inom hälso- och sjukvården där vi har haft råd att ge allt fler patienter allt fler nya läkemedel som i många fall har gjort stor nytta. Men för att kunna ge så många patienter som möjligt en bra vård så måste vi nu i större utsträckning prioritera de insatser som ger störst värde.

Kloka avvägningar

Vi och övriga medlemmar i NT-rådet har stor förståelse för Lars van der Heegs engagemang i Max situation och vi upplever också att detta handlar om mycket svåra beslut. Tyvärr ser vi att det är ofrånkomligt att göra dessa prioriteringar i en värld där många nya läkemedel är mycket högt prissatta, trots att det ofta föreligger stor osäkerhet kring klinisk effekt och risker för allvarliga biverkningar. Vi befinner oss dessutom i en situation där vården, för att kunna bekosta nya, dyra och effektiva behandlingar, måste göra kloka avvägningar.

Det är viktigt att prioriteringar görs utifrån den etiska plattform som riksdagen har beslutat om för att värna de mest behövande och svårast sjuka. Vi tror inte att någon vill att en mindre klok läkemedelsanvändning ska leda till besparingar som drabbar andra svaga grupper i vården – något vi redan kan se tecken på.

Avgörande betydelse

VI tycker det är anmärkningsvärt att Lars van der Heeg i sitt debattinlägg inte tar upp det ansvar som vilar på läkemedelsföretagen när det gäller prissättning, vilket har en avgörande betydelse för att våra patienter ska få tillgång till läkemedel. Här är det även viktigt att betona att läkemedelsföretagen tenderar att avsluta forskning på läkemedel allt tidigare för att snabbt få ut läkemedlet på marknaden. De är därmed ansvariga för osäkerheten kring den kliniska effekten.

Vårt nationella arbete med Ordnat införande, där alla landsting samverkar, innebär att vi genom förhandlingar och avtal med läkemedelsföretagen försöker ge våra patienter tillgång till välbehövliga läkemedel. Men för att komma dit så måste även läkemedelsföretagen bidra och ta sitt ansvar för en hållbar utveckling inom vården. Diskussionen om hur vi ska uppnå en jämlik och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning måste också inkludera en kritisk granskning av läkemedelsföretagens prissättning, marknadsföring och vinster.

För NT-rådet:

Gerd Lärfars

docent, specialist i internmedicin och hematologi, ordförande NT-rådet

Lars Sandman

professor i hälso- och sjukvårdsetik, Linköpings universitet, Etisk rådgivare, Västra Götalandsregionen