Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Frågan om förskoleplatser är ett dilemma, men jag hoppas att vi ska kunna hantera det tillsammans, skriver Anna Sibinska (MP).

Vi vänder på alla stenar

Prognoser som slagit fel, nya flyttmönster och brist på förskollärare är skälen till stadsdelen Centrums besvärliga förskolesituation. Vi gör nu allt vi kan för att hitta tänkbara lösningar, skriver Anna Sibinska (MP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Förskolan, 26/1

Anna Björkvik, du och dina kollegor inom förskolan har en otroligt viktig uppgift. Som du skriver, ni formar framtidens generationer och utan er skulle samhället verkligen stanna upp. Just därför följer vi från nämnden noggrant utvecklingen kring förskolekön i Centrum. Vi är också väl insatta i sjuktal och de rekryteringssvårigheter som föreligger inom förskolan. Därför tar vi alla signaler från personalen, som din debattext, på största allvar.

Stadsdelen Centrum står inför en akut situation där antalet platser i förskolan inte räcker till alla de barn som önskar. Bakgrunden är prognoser som slagit fel på grund ändrade flyttvanor och ändrade sökmönster. Därtill kommer svårigheten att rekrytera förskollärare.

Letar lösningar

I den uppkomna situationen har vi bett förvaltningen vända på alla stenar och leta alla tänkbara lösningar, även utanför stadsdelens gränser, för att hitta en väg framåt. Det är också därför, och inte för att undslippa ett eventuellt vite, som vi gjort en förfrågan till förvaltningen om att ta in fler barn i existerande barngrupper.

Situationen har ställt oss och förskolechefer inför ett dilemma. De som hjälper till att lösa kön riskerar att sätta ökad press på sin personal och redan placerade barn.

Vill korta köerna

Förskolechefer har vägt in olika faktorer – storlek på enheten, andel utbildade pedagoger, antal deltidsplaceringar, möjligheter att vara ute, små eller stora barn, lokalernas utformning – och landat i att kunna erbjuda olika antal platser. Vi, och de föräldrar som står i kö, är tacksamma för varje ny plats.

Men nu gör vi ett försök, för vi vill korta köerna. Samtidigt håller vi ögonen på hur det påverkar verksamheterna och är öppna för att förändra längs vägen. Ingenting är hugget i sten och vi, liksom förvaltningen och förskolecheferna, har som gemensam ambition att ge barn, vårdnadshavare och personal bästa möjliga förutsättningar.

Frågan om förskoleplatser är ett dilemma, men jag hoppas att vi ska kunna hantera det tillsammans.

Anna Sibinska (MP)

ordförande SDN Centrum