Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi utvecklar inkluderande kvarter i Göteborg

Vi samarbetat just nu med att ta fram en modell för att skapa platser som präglas av mångfald, blandning, öppenhet och tolerans, skriver Christina Ingelsten och Karolina Olsson, Skanska Nya Hem i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Det nya Göteborg, 11/11

”De bostäder som planeras för i Göteborg är ytterst homogena och saknar variation för olika livsstilar och behov som skiftar under livet.” Så inleder Lena Palm, socionom och samhällsdebattör, sin debattartikel i GP. Vidare beskrivs att bostadsutbudet alltjämt är detsamma samt att manliga värdekonservativa normer och strukturer har starkt genomslag inom bostadsplaneringen.

Vi instämmer! Byggbolag är inte kända för att vara föregångare inom normkreativ innovation. Stort fokus ägnas åt tekniska, robusta och miljövänliga lösningar och historiskt har vi inte haft ett strukturerat arbetssätt för social hållbarhet.

Med många kommande stora bostadsprojekt på kommunägd mark finns dock möjlighet att tänka nytt i Göteborg. Just nu har vi en chans att göra skillnad inom det viktiga område som stadsutveckling utgör. Men det händer inte av sig själv. Som Lena Palm påpekar krävs nya metoder.

Samarbetar om detta

Sedan en tid tillbaka har Skanska och White Arkitekter samarbetat kring just detta; att ta fram en modell för att skapa ”inkluderande kvarter”. Med inkluderande kvarter menar vi platser som präglas av mångfald, blandning, öppenhet och tolerans.

Vägen dit tror vi går via kunskap, medskapande, kreativitet och normmedvetenhet. Våra idéer kring detta har beviljats forskningsanslag från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet med uppgift att främja hållbar tillväxt.

I samtal med kommunen märker vi att idéerna mottas väl och stämmer med framtagna visioner. Det finns en vilja att tänka och handla nytt i syfte att forma framtidens boendemiljöer utifrån olika livsstilar och livssituationer. Också inom Skanska finns gehör för att arbeta med dessa perspektiv och vi noterar just nu en öppenhet för nytänkande kring bostadsutveckling.

Nu är tiden mogen

Det verkar kort sagt som om staden, marknadens aktörer och tiden är mogen. Låt oss ta vara på möjligheten och bidra till en välmående stad. För att gå från vision till verklighet tror vi på vikten av tydligt kravställande från kommunen i kombination med öppenhet för nya samverkansformer och modeller. Om alla aktörer uppmuntras att vara kreativa och utnyttja sitt handlingsutrymme maximalt kommer vi långt. Tillsammans bygger vi staden!

Christina Ingelsten

Karolina Olsson

Skanska Nya Hem i Göteborg