Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Nettan Kock
Bild: Nettan Kock

Vi tror och satsar stenhårt på Hjällbos framtid

Projekten i förorten har varit många och inte alltid så lyckosamma, men med den kraftsamling vi nu gör i Hjällbo tror vi verkligen på framgång. Nyckeln är de boendes delaktighet, långsiktighet, omfattningen och beslutsamheten hos alla deltagare. Målet är att Hjällbo ska vara en stadsdel i Göteborg som alla andra, skriver bland andra Martin Blixt, AB Framtiden.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Hjällbo är ett område i Göteborg med stora utmaningar, men med en ännu större framtidspotential. Därför gör vi nu en kraftsamling utöver det vanliga med omfattande renoveringar, drygt 2 000 nya bostäder och utbyggd samhällsservice.

Målet är att Hjällbo ska vara en stadsdel i Göteborg som alla andra, att trångboddheten och segregationen ska minska, att fler ska få jobb och godkända betyg i skolan och att Hjällbo ska strykas från polisens lista över särskilt utsatta områden i Göteborg.

Vi är nio aktörer som enats om att utveckla Hjällbo och det kan bara lyckas genom samverkan och samförstånd. Vi är medvetna om att projekten i förorten har varit många – och inte alltid lyckosamma. Så varför ska vi då lyckas den här gången?

Jo, för att satsningen är långsiktig, omfattande och för att alla vi som står bakom är fast beslutna att bidra till att göra Hjällbo till framtidens vinnare.

Det finns många bilder av Hjällbo, båda positiva och negativa. Men klart är att området har stor utvecklingspotential.

Det finns många bilder av Hjällbo, båda positiva och negativa. Men klart är att området har stor utvecklingspotential, både genom sitt läge som en port till Angered och närheten till naturområdet Lärjeåns dalgång. Dessutom ligger det endast 12 minuters spårvagnsresa från Göteborgs central.

Därför är det också naturligt att det finns ett stort intresse av att vara med och satsa på en gemensam stadsutveckling där vi tillsammans med invånarna i Hjällbo kan bygga något bättre än vad var och en för sig kan åstadkomma.

I centrum står alla som i dag bor och verkar i Hjällbo; de som ska leva, trivas och känna sig trygga i stadsdelen. Hela processen bygger på engagemang och medverkan och steg för steg kommer de boende att involveras med stora möjligheter att påverka det som händer.

Vår övertygelse är att en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och egnahem är rätt väg att gå för att skapa ett tryggt och mer hållbart Hjällbo.

Renoveringar. I dag finns en stadig efterfrågan på lägenheter i Hjällbo, det finns också ett stort renoveringsbehov. Samtliga 2 300 befintliga lägenheter byggdes för 50 år sedan och med en takt på cirka 200 om året kommer det att ta lång tid innan alla rustats upp. Processen är redan igång - och först ut är Hjällbo Lillgata.

Nya bostäder. Flera bostäder behövs och därmed går nu också startskottet för en fördubbling av antalet bostäder jämfört med i dag. Målet är 2 035 nya bostäder fram till år 2035 med möjlighet till ännu fler på längre sikt.

Inte bara hyresrätter. Vi vill erbjuda blandade upplåtelseformer. Den som vill äga sitt boende eller bo i bostadsrätt är i dag hänvisad till andra stadsdelar. Vi kommer därför att bygga nya egnahem och bostadsrättslägenheter. Nya bostäder kostar mer och för att även ge de hushåll med lägre inkomster möjlighet att köpa en bostadsrätt, kommer vi att undersöka intresset för att bilda bostadsrättsföreningar i det befintliga lägenhetsbeståndet. Vår övertygelse är att en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och egnahem är rätt väg att gå för att skapa ett tryggt och mer hållbart Hjällbo.

Utbyggd samhällsservice. Med flera människor boende i stadsdelen ställs nya krav. Bland annat på nya förskoleplatser och en ny skola som därför ingår som en del i utbyggnadsplanerna.

I upprustningen ingår också att se över lokaler och gångstråk, skapa tryggare miljöer och naturliga mötesplatser.

I upprustningen ingår också att se över lokaler och gångstråk, skapa tryggare miljöer och naturliga mötesplatser.

Initiativet är en grundläggande satsning på allt det som gör ett samhälle hållbart och värdefullt.

För att kunna göra vår vision till verklighet är vi nu redo att dra igång med all den kraft som vi tillsammans kan erbjuda.

Martin Blixt

tf vd och koncernchef Förvaltnings AB Framtiden

Lena Molund Tunborn

vd Bostads AB Poseidon

Lena Josgård

affärsområdeschef Mark & projektutveckling HSB Göteborg

Mikael Ahlén

marknadsområdeschef, Riksbyggen Bostad Väst

Jörgen Larsson

affärsutvecklingschef Skanska Sverige AB

Martin Johansson

områdeschef Boklok

Robert Hörnquist

vd Förvaltnings AB Göteborgslokaler

Mats Bergh

vd Johanneberg Science park

Rickard Ernebäck

stadsdelsdirektör SDF Angered

Mikael Dolietis

vd Göteborg Egnahems AB