Det är ett faktum att över 7 000 parkeringsplatser riskerar att försvinna om inte något görs, skriver Axel Josefson (M).
Det är ett faktum att över 7 000 parkeringsplatser riskerar att försvinna om inte något görs, skriver Axel Josefson (M).

Vi tror inte på den bilfria staden

Det rödgröna styret skapar medvetet ett parkeringskaos i Göteborg som i förlängningen tvingar bort både boende och besökare från staden. Det kommer att få allvarliga konsekvenser även för stadens ekonomi. Vi kan inte avveckla bilanvändandet utan behöver i stället hitta trafiklösningar som fungerar för både gång, cykel, kollektivtrafik och bilen, skriver Axel Josefson (M).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Över 7 000 parkeringsplatser i centrala Göteborg kommer att försvinna i samband med olika stadsutvecklingsprojekt under de närmaste åren. Tyvärr har det rödgröna styret inte prioriterat arbetet med att ta fram ersättningsplatser. Tvärtom försöker de ge en bild av att det inte är ett problem utan att det finns gott om parkeringsplatser. Detta är en bild som inte delas av dem som drabbas av bristen på parkeringsplatser.

Vi ser att bristen på parkeringsplatser kommer att få allvarliga konsekvenser för utvecklingen av Göteborg. Det kommer att påverka vilka som kan bo och verka i staden och det kommer även att påverka den ekonomiska tillväxten för regionen

ANNONS

Business Region Göteborg (BRG) har räknat fram att en parkeringsplats i centrala Göteborg genererar cirka två miljoner kronor i omsättning per år för handeln. Undersökningar visar också att människor som använder bil som transportmedel spenderar betydligt mycket mer än människor som reser med andra transportslag. Att ta bort ett stort antal parkeringsplatser kommer att påverka omsättning och antal arbetstillfällen i handeln negativt.

Ett annat område som är starkt beroende av bilen som transportmedel är besöksnäringen. Staden planerar att besöksnäringen ska fördubblas till 2025, men de flesta som besöker Göteborg kommer till staden med bil. Vi tror att det kommer att bli mycket svårt att fördubbla besöksnäringen och i förlängningen skapa fler jobb, när antalet parkeringsplatser kraftigt minskar. I bästa fall kan vi hoppas att man väljer att åka kollektivt, cykla eller gå till affärer och besöksställen i Göteborg, men risken är stor att människor kommer att välja andra ställen att besöka eller att handla på.

Tvingar människor flytta

Parallellt som 7 000 parkeringsplatser försvinner arbetar det rödgröna styret hårt för att ta bort gatu- och boendeparkering. Det senaste steget är att kraftigt höja avgifterna för dessa parkeringar samtidigt som de vill att Trafikkontoret ska ta fram en modell för att kunna avveckla boendeparkeringen. Att ta bort boendeparkeringen samtidigt som 7 000 parkeringsplatser försvinner kommer inte att främja tillväxten i Göteborg, utan kommer att tvinga människor bort från staden.

ANNONS

Vi kan också anta att parkeringsplatserna kraftigt kommer att begränsas i de detaljplaner som tas fram för nya områden. Till exempel planeras bostäderna i Frihamnen att endast få en parkeringsplats för var tjugonde boende. Geelys nya kontor på Lindholmen kommer att få 40 parkeringsplatser för cirka 1 000 anställda. Med den rödgröna politiken kommer det i princip vara omöjligt att transportera sig med bil i centrala Göteborg. Konsekvensen av detta blir att det begränsar olika grupper från att bo och verka i centrala staden.

Konstruktiva förslag

För att förhindra ett framtida parkeringskaos och bristande tillväxt behöver staden få ordning på sin parkeringspolitik. Moderaterna har därför i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att ett antal åtgärder för att komma tillrätta med situationen.

1. Staden måste ta fram ersättningsparkeringar för de parkeringar som försvinner under byggtiden.

2. De parkeringsplatser som försvinner i samband med nybyggnationer ska ersätts i nya detaljplaner så att volymen parkeringsplatser inte minskar.

3. Gatuparkering och boendeparkering ska finnas kvar.

4. Staden måste tillsammans med olika intressenter ta fram metoder för att bättre kunna samnyttja parkeringsplatser mellan besökare, boende och verksamheter.

Göteborg är en växande stad och när fler arbetar och bor i staden så måste alla transportsystem utvecklas. Vi behöver utveckla gång, cykel och kollektivtrafik, men vi kan inte avveckla bilanvändandet. Vi tror inte på den bilfria staden. Bilen är en naturlig del i stadens transportsystem och bilägandet kan inte bli en klassfråga.

ANNONS

Axel Josefson (M)

vice ordförande i Trafiknämnden

ANNONS