Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande Göteborg

Vi tar krafttag mot brottsligheten

Åtgärderna mot den organiserade brottsligheten förstärks nu på både det nationella och det lokala planet. Att Jonas Ransgård (M) inte vill se verkligheten är bara att beklaga, skriver Ann-Sofie Hermansson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Ann-Sofie Hermansson (S) kommunstyrelsens ordförande Göteborg
Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunstyrelsens ordförande Göteborg

Replik

Gängvåldet, 22/12

För att nå framgång i kampen mot den organiserade brottsligheten är det mycket viktigt att hålla huvudet kallt. Det gäller att vägra låta sig nedslås och att utifrån en grundlig analys se till att förstärka existerande motåtgärder. Beslutsamhet och långsiktighet krävs för att säkra ett tryggt Göteborg.

Jonas Ransgård håller inte huvudet kallt. Snarare har han på sistone ägnat sig åt en alltmer ogenerad populism. Detta är beklagligt och inte till gagn för någon. Att han dessutom allt oftare går i klinch med polisen – som mestadels presterar mycket bra – gör inte saken bättre.

Ransgård försöker med snirkliga formuleringar antyda att den organiserade brottsligheten skulle öka i Göteborg. Det vet han mycket väl att den inte gör. Tvärtom. Polisens statistik för de senaste åren ger en samlad bild av att denna brottslighet är på väg att pressas tillbaka.

Sanningen är den motsatta

Ransgård hävdar att det skulle finnas en passivitet i motåtgärderna. Sanningen är den motsatta. Det ageras kraftfullt både vad gäller de brottsbekämpande och de förebyggande insatserna. Några exempel:

• Regeringen klargjorde i höstbudgeten att det kommer att satsas 2,7 miljarder kronor på polisen och säkerhetspolisen fram till 2020.

• Regeringen tog precis ännu ett initiativ mot den organiserade brottsligheten. Straffskärpningar ska genomföras för vissa allvarliga våldsbrott. Det planeras bland annat också för en höjning av minimistraffet för grovt vapenbrott. Detta skulle förbättra möjligheterna att få bort vapnen från gatorna.

• Häromdagen kom hovrättsdomarna i fallet Vår Krog & Bar. Efter utmärkt arbete från polis och åklagare står det klart att gärningsmännen får långa fängelsestraff. Domarna har stort signalvärde.

• Samverkan i Trygg i Göteborg-modellen, som nu finns i varje stadsdel, blir allt starkare. Detta är alltså ett nära samarbete mellan polisen, stadsdelsförvaltningen, andra aktörer och invånarna för att öka tryggheten.

• Arbetet inom staden har på specifika områden trappats upp. Socialtjänsten i flera stadsdelar har ökat antalet fältassistenter. Insatserna för att stötta avhoppare och för att motverka våldsbejakande extremism har generellt sett intensifierats.

• I grunden görs mycket inom staden som bidrar till att hålla unga borta från kriminaliteten. Stödet till föreningslivet har på flera håll förstärkts. Resurserna till skolan utökas. Åtgärderna för att minska ungdomsarbetslösheten ger bra effekt. Satsningen på ett Jämlikt Göteborg pågår för fullt.

Mer behöver göras

Därmed inte sagt att allt detta räcker. Mer behöver göras. Inom mitt eget parti genomför vi exempelvis en serie trygghetsdialoger med civilsamhället i samtliga stadsdelar. Det är ett viktigt sätt att, med rejäl förankring i faktiska förhållanden, utveckla och förstärka trygghetsarbetet.

Alla skulle vinna på att Ransgård lämnar populismen och återvänder till verkligheten. Det här är ytterst viktiga frågor som måste tas på fullaste allvar. Vi måste fortsätta att pressa tillbaka den organiserade brottsligheten. Göteborg ska vara en trygg stad. Våldet får aldrig vinna.

Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunstyrelsens ordförande Göteborg