Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Konkret vill samarbetsregeringen bland annat stärka det nationella åtagandet för kompetensförsörjning. En förbättrad kompetensförsörjning är nämligen en nyckelfaktor för att skapa en bättre och mer tillgänglig vård, det gäller inte minst den psykiatriska, skriver debattören. Bild: Johan Nilsson/TT
Konkret vill samarbetsregeringen bland annat stärka det nationella åtagandet för kompetensförsörjning. En förbättrad kompetensförsörjning är nämligen en nyckelfaktor för att skapa en bättre och mer tillgänglig vård, det gäller inte minst den psykiatriska, skriver debattören. Bild: Johan Nilsson/TT

Vi tar inte alls ett steg tillbaka när det gäller psykiatrin

I en debattartikel uttryckte Ingström och Källqvist oro då de uppfattade att politikens ansvar tonades ned i regeringsförklaringen gällande vad som kan göras för att minska den psykiska ohälsan. Som väl är förhåller det sig tvärtom, skriver Johan Hultberg, ledamot socialutskottet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

24/10 När livet hänger på en skör tråd behövs psykiatrisk intensivvård

Maria Ingström och Leena Källqvists brinnande engagemang för människors psykiska hälsa och vikten av en bra psykiatrisk vård märktes tydligt i deras debattartikel. I debattartikeln uttryckte Ingström och Källqvist emellertid oro då de uppfattade att politikens ansvar tonades ned i regeringsförklaringen gällande vad som kan göras för att minska den psykiska ohälsan. Som väl är förhåller det sig tvärtom.

Nationellt ledarskap

Just arbetet med att stärka den psykiska hälsan är en särskild punkt och prioritering i Tidöavtalet som ligger till grund för den nya moderatledda samarbetsregeringens arbete. Den nya samarbetsregeringen avser att öka det nationella ansvarstagandet för vården. Det behövs mer av ett nationellt ledarskap, inte minst för att göra vården mer jämlik över landet. Konkret vill samarbetsregeringen bland annat stärka det nationella åtagandet för kompetensförsörjning. En förbättrad kompetensförsörjning är nämligen en nyckelfaktor för att skapa en bättre och mer tillgänglig vård, det gäller inte minst den psykiatriska.

Arbetet med att stärka den psykiska hälsan och suicidprevention ska prioriteras som ett led i regeringens samlade folkhälsoarbete. En nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention ska tas fram. Ett nationellt forskningsprogram på området ska dessutom inrättas liksom en nation samordnare för det suicidpreventiva arbetet. Vidare avser samarbetsregeringen att införa en skärpt lagstadgad vårdgaranti med innebörden att barn som behöver hjälp och stöd ska få det inom maximalt 30 dagar. Samtidigt ska elevhälsan stärkas, varje skola ska ha fungerande skolhälsovård och en elevhälsogaranti ska införas. Vikten av tidiga insatser kan inte nog understrykas.

Vidare avser samarbetsregeringen att införa en skärpt lagstadgad vårdgaranti med innebörden att barn som behöver hjälp och stöd ska få det inom maximalt 30 dagar

Arbetet med att stärka den psykiska hälsan och utveckla den psykiatriska vården är inte enkelt, tvärtom är uppgifterna många och det kommer att ta tid att få allt på plats. Men det finns ett stort engagemang och driv för att såväl barn och unga som vuxna som lider av psykisk ohälsa ska få adekvat vård och behandling liksom att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet ska utvecklas.

Psykisk ohälsa handlar om lagar och regler, men också om medmänsklighet som statsminister Ulf Kristersson lyfte i regeringsförklaringen. Politiken kan göra mycket mer, men politiken kan inte göra allt var statsministerns budskap. Det betyder inte att politiken ska ta ett steg tillbaka. Tvärtom. Ambitionen är ett ökat nationellt ledarskap och ansvarstagande för vården men politiken måste också utgå från insikten att ett framgångsrikt arbete för att stärka den psykiska hälsan bygger på att fler krafter i samhället, så som idrottsrörelsen, involveras och tas tillvara.

Johan Hultberg (M) Riksdagsledamot, ledamot i Socialutskottet